Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

VAJESHEV
av Rabbin Meir Horden

I denna veckas avsnitt läser vi om en dramatisk historia.

Jakobs favorit-son Josef har två drömmar om sin framtid som härskare och att föräldrarna och bröderna bugar sig för honom. Han berättar om drömmarna för sina bröder och det han säger blir som att hälla tändvätska på en eld. Bröderna blir mycket upprörda och det leder till att de begår en av de värsta handlingarna någonsin. De säljer sin bror till främlingar.

Efter det ser vi i veckans avsnitt vad som händer Josef när han lyckas, under mycket svåra situationer, hålla sina drifter under kontroll och, trots alla svårigheter i fängelset, upprätthålla sin tro på G-d. Därför kallas han Josef, den rättfärdige.

Men mitt i detta drama finner vi historien om Juda, den mest dominanta av bröderna som tog Josefs parti. Berättelsen om Juda handlar om hans relation med sin svärdotter Tamar och de tvillingar som därefter föds. Varför var det nödvändigt att stanna mitt i en historia för att berätta en annan?

Svaret är att G-d alltid förbereder räddningen före katastrofen. Det är därför Toran tillfälligt stannar upp i berättelsen om Josef, för att sedan fortsätta med historien om hans framgång, det judiska folkets exil i Egypten och det 210 år långa slaveriet. Toran vill berätta för oss att Judas och Tamars ättlingar kommer att gå en ljus framtid till mötes, där en av dem är ingen mindre än kung David.

Det står att när G-d skapade världen så skapade han ljuset på den första dagen. Dock, intressant nog skapade han inte solen förrän på den fjärde dagen. Vart tog det första ljuset vägen på den fjärde dagen?

Rashi säger oss att detta ljus sparades undan för de rättfärdiga människorna i framtiden. I varje generation kan vi finna detta ljus i rättfärdiga människor som uppfyller Torans alla mitzvot. I Gematria är summan av ”ljus” - ???? ?? – 613, samma siffra som antalet mitzvot i Toran.

Ljuset existerade sammanlagt 36 timmar på dagtid, det finns 36 rättfärdiga människor i världen, det finns 36 ”volymer” i den muntliga Toran och vi tänder 36 ljus under Chanukah. Vi finner det till och med i namnet på månaden Kislev – ???? – där ?? symboliserar 36.

Detta speciella ljus är ibland svårt att se och ibland är det dolt för oss. Det är skrivet i Toran att ljus är en gåva från G-d, men den muntliga Toran, som är mänsklighetens utveckling av den skrivna Toran, frågar: Vilken källa finns det till Chanukah i Toran? Svaret är ”Lämna inte våra lärdes väg”. Sanhedrin, som bestod av 71 lärde, där majoriteten var 36, avgjorde detta.

Utifrån detta förstår vi att ljusen på Chanukah symboliserar Torans unika makt i det att den lyckas upplysa världen.

CHANUKAH SAMEACH!