Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: NÄR SÄGER MAN BIRKAT HAGOMEL?
av Rabbin Meir Horden

Fråga: Kvinnor säger traditionellt välsignelsen Birkat HaGomel efter att ha fött barn. Vad är halacha vad gäller att säga HaGomel efter att ha gjort en resa i flygplan? Varför säger man inte HaGomel då?

Svar: Birkat HaGomel är en välsignelse där vi tackar G-d för att ha skyddat oss under en period av fara. På tiden då Templet fanns utfördes ett speciellt offer, Korban Todah, under samma förutsättningar, dvs efter att man gått helskinnad genom en farlig situation. Det kunde vara efter en sjukdom, efter att ha fött barn eller efter en resa. I gamla tider bestod resan ofta av en färd genom öknen eller över havet.

I Talmud-traktatet Berachot anges ingen åtskillnad mellan kvinnor och män, vad gäller Birkat HaGomel. Idag är det inte längre lika farligt att flyga som det var förr i tiden. Det är därför man inte längre har en skyldighet att säga HaGomel efter en resa i flygplan, vilket man hade tidigare. Kvinnor säger dock fortfarande denna välsignelse efter att ha genomgått en förlossning.

Det finns en dispyt om kvinnan är skyldig att säga välsignelsen eller ej efter en förlossning, men de flesta rabbiner anser att hon ska göra det. Kvinnan kan säga välsignelsen i synagogan, på firandet i samband med brit milah eller namngivning, eller vid något annat tillfälle.