Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

VAJISHLACH
av Rabbin Meir Horden

Våra förfäder var krigare. Vi föredrar att tro att Abraham bara var en gästvänlig judisk man med tältet vidöppet för att kunna ta emot gäster, att Isak bara var en person som bad ute på fälten och att Jakob var en ”Yeshiva Bocher”.

Vi får inte glömma bort att Abraham var en general som besegrade de fyra kungarna som tagit hans svärson Lot som gisslan. Isak fick kämpa mot den filistéiska intifadan när den försökte stjäla hans rikedomar och Jakob drogs in i det krig som skulle hämnas våldtäkten på Dina.

I Sverige är det något positivt att vara pacifist och jag minns mycket väl de anti-krigs-manifestationer som ägt rum. Detta är det nutida svenska sättet som skiljer sig från gamla tider.

Krig är ett fenomen som framkallar negativa attityder och handlingar och vi vet att många länders arméer agerar omoraliskt och oetiskt. Under de senaste 2000 åren har judarna ägnat sig åt Torastudier och att förstärka sina moraliska regler och de tog aldrig del av de barbariska handlingar som utfördes av andra folk.

Idag befinner vi oss i en situation som tvingar oss att ha en armé att försvara oss med och det finns judar som inte kan förstå att en armé som försvarar sina medborgare också kan ha en moralisk standard.

Jakob och Esau var osams. Jakob är på väg tillbaka till Israels land där han ska möta Esau. Han förbereder sig själv och försöker först skapa fred och han skickar gåvor. Om detta inte hjälper är han beredd att gå ut i krig mot Esau.

När han ber G-d om hjälp kallar han fortfarande Esau för bror - ”rädda mig från min broders hand”. Sen står det ”då blev Jakob mycket förskräckt och greps av ångest”. Detta är två olika sätt att beskriva rädsla och Rashi förklarar att i första fallet var Jakob rädd för att bli dödad och i det andra fallet rädd att döda andra.

Den kända versen från Ordspråksboken säger: ”Gläd dig inte när din fiende faller”. Vår moraliska standard är så pass hög (många länders ledare talar om sin moraliska standard, men har svårt att bevisa denna i praktiken, till exempel USA). Vi ser i Talmud en diskussion om den nittonde välsignelsen som lades till Shmone Esre - ”må förtalarna (förrädarna) inte ha något hopp” – alltså en önskan att de som förrått vår religion och som förorsakat oss problem, ska försvinna.

Det sägs att det var mycket svårt att hitta någon som kunde skriva denna välsignelse och till slut bad man Shmuel HaKatan. Vad var så speciellt med honom? Shmuel HaKatan var känd som den person som hade författat citatet ”Gläd dig inte när din fiende faller”. Han var också känd för att vara utan hat mot någon och hans önskan var bara att ondskan skulle försvinna. Därför fick han skriva den nittonde välsignelsen i Shmone Esre.

Idag har vi en annan kamp och det är ibland svårt att ha en inta en stark hållning mot terror. Vi måste dock komma ihåg, vilket vi också ser i vårt avsnitt, att hålla på vår moraliska standard och vi hoppas att vi genom att vara starka kommer att uppnå fred och säkerhet.