Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: SÄGER VI KEDUSHA OM VI NYSS BLIVIT MINYAN?
av Rabbin Meir Horden

Fråga: I vår synagoga har vi ett problem på vardagsmorgnarna. Vissa personer har bråttom till jobbet och de börjar davna Amidah innan vi har minyan. Bör församlingen upprepa Amidah efter att den tionde mannen har anlänt? Kan en av de som kom sent säga Amidah högt eftersom man då har en vanlig G-dstjänst med minyan? Kan vi säga Kedusha i denna situation?

Svar: Det finns en grundläggande dispyt i denna fråga mellan Shulchan Aruch (Rabbi Yosef Karo) och Radbaz, som båda levde i staden Tzfat. Tio män som davnar var och en för sig själv och inte säger Kedusha, kan de sen direkt efteråt forma en minyan och säga Kedusha? Enligt Rabbi Karo är det tillåtet, men Radbaz säger att det är förbjudet. Förvånande nog är halachan enligt Radbaz, eftersom Mishna Berurah förklarar att då var och en av dem davnade för sig själv så försvinner skyldigheten att säga Kedusha. Så de ska inte skapa en minyan och börja repetera Amidah. Det är att säga en välsignelse i onödan, vilket man inte ska göra.

Dock, Radbaz medger att även om nio av personerna har davnat och en tionde kommer sent, så kan personen som kom sent säga Amidah högt och han kan också lägga till Kedusha. Men det anses inte vara en repetition av Amidah.