Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

VAJETSE
av Rabbin Meir Horden

I de fem senaste Tora-avsnitten har vi läst historier om våra förfäder. Dessa historier ger oss tillräcklig information för att förstå den personliga karaktären hos våra patriarker och matriarker.

Varje morgon säger vi: ”Visa trohet mot Jakob och nåd mot Abraham”. Jakob beskrivs som en sanningsenlig man (mycket förvånande, med tanke på förra veckans avsnitt) och Abraham som en man av nåd. Våra förfäder utgjorde grunden för Israel som nation och, på samma sätt som då man konstruerar en stor byggnad, måste grunden vara solid och bergfast.

När vi talar om byggandet av nationen Israel ska vi ta under betänkande alla de olika attribut som associeras med att dyrka G-d. Det finns tre huvudsakliga sätt som mänskligheten kan använda för att nå rättfärdighet:
1. Chesed – Nåd. När man försöker att göra rätt mot andra kallas det ”givandets (eller förlåtandets) makt”.
2. Yirat Shamaim eller Din – G-dsfruktan eller Rättvisa. I Kabbala kallas detta G’vura – Självkontroll. Människan arbetar för att höja sin andliga nivå.
3. Emet – Sanning. Detta attribut kombinerar de båda föregående egenskaperna, men överdriver inte någon av dem.
Men naturligtvis måste alla dessa tre egenskaper vara fullständiga i sig själva.

Abrahams primära mänskliga drag var nåd, vilket vi kan se i hans handlande när det gällde människorna i Sodom – hans omsorg om mänskligheten och hans gästvänlighet. Sara, vår mor, var en rättvisans kvinna. Vi såg Ishmael, Hagars son, bli bortskickad utan någon medkänsla, som ett resultat av hans dåliga uppförande. Kabbala talar om denna egenskap som helig nåd och oren nåd, som kan visa sig i ens karaktär om man inte har kontroll över sig själv.

Sexuellt beteende har också att göra med att ge till den andra parten, så Ishmael hade oren nåd som karaktärsdrag. ”Sara såg Hagars son... leka” (1MB 21:9). Detta är som fruktens skal, som kastas bort.

Isak var en tillknäppt personlighet som jobbade med sitt eget andliga liv och hans andra viktiga karaktärsdrag var Yirat Shamaim. Han behövde en fru med motsatt karaktär och det är därför han fann Rebecka, vars huvuddrag var Chesed. Isak, med drag av G’vura, fick två söner. Den första sonen hade bara G’vura Teuma (oren nåd) och blev en jägare och materialist.

Jakob kombinerade de två egenskaperna G’vura och Chesed och kallas en Sanningens man (Emet) och det är därför han behövde två fruar. Leah (med historien om bären) hade egenskaperna Din och Yirat Shamaim och Rachel hade Chesed, vilket vi kan se i veckans avsnitt.

Jakob fick tolv söner, som utvecklades till de tolv stammarna i nationen Israel, som i sin tur därigenom är byggd på en solid och fast grund.