Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VARFÖR ÄR ROSH CHODESH TILLÄGNAD KVINNORNA?


Fråga: Varför anses Rosh Chodesh vara en dag speciellt tillägnad kvinnor?

Svar: I traktatet Megilla (22b) citerar Rashi en Midrash som berättar att då Israels folk planerade skapandet av guldkalven ombads kvinnorna att donera sina guldsmycken så att de kunde smältas ner och användas i konstruktionen. Kvinnorna insåg att denna plan var helt förkastlig och förknippad med en stor synd. De vägrade därför resolut att ge ifrån sig något av sitt guld. Eftersom kvinnorna visade en så stark lojalitet mot G-d och Moshe belönades de därför av G-d genom att Rosh Chodesh blev en speciell helig dag bara för dem.

Menorat HaMaor förklarar också att ursprungligen representerade de tolv månaderna var och en av de tolv judiska stammarna. Men eftersom stammarna begick en så allvarlig synd i och med guldkalven togs Rosh Chodesh ifrån dem som straff. Istället gavs den till dem som vägrade deltaga i denna händelse och som därför förtjänade en belöning: Israels rättfärdiga kvinnor.

Källa: torah.org