Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: KAN ICKE-JUDAR ÄGA EN JUDISK BEGRAVNINGSPLATS?
av Rabbin Meir Horden

Fråga: I en församling kom man fram till att det kostade för mycket pengar att ta hand om begravningsplatsen. De ville att samhället skulle ta hand om begravningarna, även för judarna. Det betydde även att själva begravningsplatsen skulle ägas av samhället. Pengarna som sparades skulle gå till ungdomsaktiviteter. Är detta tillåtet enligt judisk lag?

Svar: I denna veckas Tora-avsnitt ser vi att Abraham insisterar på att köpa begravningsplatsen, Me’arat HaMachpelah, för att där begrava sin älskade fru Sara. Trots att människorna i Chevron vill ge honom platsen gratis så vägrar han att acceptera det. Anledningen är att Abraham vet att bara genom att betala för platsen kan han garantera att den förblir i vår ägo för evigt. Vi ser att Machpelah blev begravningsplats för alla våra patriarker och matriarker, förutom Rachel. Jakob ville bli begravd där, trots att farao erbjöd honom en vacker begravningsplats i Egypten (vi vet att på den tiden byggde egyptierna storslagna monument över sina kungar och andra prominenta medborgare). Tempel-området köptes av kung David för att återigen betona att ägandet av marken betyder att den är vår.

Genom historien har sättet att begrava döda förändrats inom judendomen – från familjegravar under det Första Templets tid till ett mer individuellt sätt från och med Andra Templet. I alla generationer har dock ägandet av själva begravningsplatsen varit en fundamental princip. Till och med i Tel Aviv i början av 1900-talet köpte Shimon Rokach mark för en begravningsplats, där man kunde begrava judarna som bodde i Yafo. Detsamma gäller Olivberget i Jerusalem.

En begravningsplats bör hållas respektabel, men man behöver inte investera mer pengar i att hålla den vackrare än så. Dock, ägandet av marken är en central del av judendomen.