Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VARFÖR ÄR DET FÖRBJUDET MED PARAPLY PÅ SHABBAT?
av Rabbin Meir Horden

Fråga: Varför är det förbjudet att använda paraply på Shabbat? Vissa rabbiner svarar att det är för att du skapar ett tält på Shabbat. Men ett tält har väggar och det har ju inte ett paraply? Kan jag öppna ett paraply före Shabbat och sedan använda det på Shabbat?

Svar: Denna fråga är förstås inte relevant i Stockholm eftersom vi tyvärr inte har någon eruv i vår stad. Det är dock en intressant fråga.

Rabbinerna diskuterade denna fråga när paraplyer började dyka upp och förbjöd användning av dem på Shabbat. Nodah BeYehuda, en rabbin i Prag på 1700-talet, gav en pasak att det är förbjudet att använda ett paraply, trots att ett paraply inte är byggt exakt som ett tält. Båda är dock konstruerade av samma anledning, att skydda människor från dåligt väder. Och vi vet att på Shabbat är saker som liknar de 39 melachot förbjudna.

Chatam Sofer, som var aktiv i Bratislava i början av 1800-talet, höll inte med Nodah BeYehuda och sa att förbudet att bära paraply på Shabbat inte kommer från Toran, eftersom ett tält som man kan bära runt inte kan ses som ett riktigt tält. Det har heller inga väggar, så vi kan inte jämföra det med ett tält. Men ändå lät han förbudet mot att bära paraply stå kvar. Andra rabbiner var ännu mer tillåtande, så som Tiferet Yisrael, som tillät att en icke-jude öppnade paraplyet om en person inte på något annat sätt kunde ta sig till synagogan utan att bli blöt.

Så för att sammanfatta, paraplyet har blivit en symbol för att hålla Shabbat, även om man halachiskt skulle kunna vara mer tillåtande. Det är därför vi fortsätter enligt det gamla sättet att inte bära paraply på Shabbat.