Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

LECH LECHA
av Rabbin Avi Weiss

Efter att G-d berättat för Abraham att hans hustru Sara, kommer att föda barn säger Abraham: ”Måtte Ismael få leva i ditt hägn!” (!MB17:18). Ismael var den son som Abraham hade med Hagar. Om vi tänker på att G-d precis hade lovat Abraham en son med Sara, så är detta ett konstigt svar. Kunde det vara så att Abraham vid denna tidpunkt kände på sig att även Ismael skulle bli en patriark?

Kanske kände han så på grund av förbundet med ”de delade djuren”, tidigare i kapitel 15. Här säger G-d till Abraham att befrielsen bara kan komma efter att hans ättlingar blivit främlingar (ger), slavar (avadim), som kommer att vara förtryckta (inui) (1MB 15:13). Efter detta kapitel, berättar Toran för oss om Hagars förhållande med Abraham. Hon kallas Hagar, som kan vara en ordlek på ordet ”ger” (HaGer – främlingen). Hon var även tjänarinna i betydelsen av den kvinnliga motparten till en slav, och Toran säger att hon förtycktes av Sara (1MB 16:6). Dessa tre faktorer verkar svara perfekt mot de tre som anges i förbundet med ”de delade djuren”.

Det är möjligt att Hagar kanske tror att hon kommer att vara den som bär den avkomma som förbundet hänvisar till? Det är också så att en ängel säger till henne när hon vandrar i öknen att hon kommer att få ett barn (1MB16:11). Dessa ord har även Abraham fått ta del av, för det är han själv som kallar det barn som föds till honom och Hagar för Ismael.

G-d bekrävtar igen i kapitel 17 förbundet med Abraham. Abraham måste ha trott att det skulle vara genom Ismael (1MB17:1-8). Det är i detta sammanhang som G-d säger till Abraham att ett barn kommer att födas till Sara (1MB17:16). Abraham blir naturligtvis förvirrad och ropar: ”Är inte Ismael detta barn?” Det är här som G-d igen bekräftar förbundet som säger att Ismael kommer att bli far till en stor nation, men kontinuiteten som förbundet talar om kommer att bli genom Isak (1MB 17:19-21).

Idag hävdar palestinierna att de är Abrahams rätta barn. De insisterar på att det är de som är förtryckta. Själva ser de sig som David som kämpar mot Goliat – Israel. I verkligheten är det Israel som fortsätter att spela Davids roll, omgärdat av en Goliat som består av 22 arabiska stater.

Försöket att ta ifrån det judiska folket det uppdrag de fått genom förbundet är inte något nytt. Ismael försökte göra detsamma i bibliska tider. Denna veckas avsnitt säger att även om Ismael kanske var Abrahams älskade son, så var Isak den son vars ättlingar, enligt förbundet, har rätt till landet.