Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VEM ÄR MAMMA VID ÄGGDONATION? - DEL 2
av Rabbin Meir Horden

Fortsättning från förra veckan...

Förra veckan tog vi upp frågan om vem räknas som moder när ett ägg från en kvinna planteras i en annan kvinna – den genetiska mamman (vars ägg befruktas) eller den biologiska mamman (som bär och föder barnet)? Vi förde fram två källor för att visa att den som föder babyn ska ses som moder och en annan källa från Talmud som visar att den genetiska mamman är modern. Mot slutet tog vi upp åsikter från rabbiner som motsätter sig processen som sådan, eftersom det är svårt att avgöra vem som halachiskt ska ses som moder.

Jag anser att varje halachiskt dilemma måste nå en lösning och att vetenskapliga framsteg inte ska hindra oss från att nå ett riktigt svar. Ordet halacha härleds från roten ”lalechet” – att gå tillsammans med- och halachan bör därför tjäna som ett rättesnöre för att visa hur vi ska leva vårt liv och inte som ett hinder. Vår aktuella fråga är liknande denna: ”Hur håller jag shabbat i Lappland, där solen är uppe hela sommaren?” Det finns rabbiner som faktiskt säger att vi bör undvika att resa till Lappland och därigenom skydda oss från ett halachiskt dilemma. Jag anser dock att vi ska få resa till Lappland och att vi måste nå en tillräckligt bra halachisk lösning för att kunna göra det. Toran gavs till oss för att vi ska kunna uppfylla den varhelst vi befinner oss i världen.

Rav Ariel, vars åsikt jag delar, säger att det är den genetiska modern (den kvinna varifrån ägget kommer) som ska ses som barnets mor. Hans bevis kommer från Talmud, traktatet Yevamot, där det står att om en skild kvinna blir gravid och därefter gifter sig med en kohen (vilket är förbjudet), så ses barnet inte som challal, vilket skulle varit fallet om hon blivit gravid efter giftermålet. Detta bevisar att barnets födelse, efter mammans icke kosher giftermål, inte förändrar barnets status. Barnets tillblivelse är alltså det viktiga, inte barnets födelse. Vi vet dock att kvinnor som blir gravida på detta vis blir fästa vid barnet de bär, och det är därför det är viktigt att hålla reda på och förhindra en situation där ett annat barn till den genetiska modern inte gifter sig med det barn som den biologiska modern fött.

För att sammanfatta, så anser jag att de nya, tidigare icke-existerande, metoderna för att bli gravid, är en välsignelse från G-d. Dessa nya metoder bringar lycka i livet för de par som annars inte kan få barn. Vi ser också att, även i detta fall, kan svåra dilemman lösas i halacha.