Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

NOACH
av Rabbin Meir Horden

I veckans avsnitt läser vi om de två släktleden – det efter syndafloden och det under tiden för Babels torn. Det verkar som människan inte hade lärt sig någon läxa av det fruktansvärda straffet som syndafloden utgjort. Det är naturligt att tro att detta borde lärt oss att inte upprepa samma misstag.

När vi läser texterna som handlar om släktledet under tiden för Babels torn, har vi svårt att förstå vad själva synden var. Midrash säger att synden som föregick syndafloden står klar för oss men inte den som föranleddes av Babels torn. Våra lärde säger emellertid, att anledningen till att bygga detta torn var att förklara krig mot G-d i himlen och att tornet var ett bevis på människans styra och skicklighet. Varför straffades släktledet under tiden för Babels torn så lättvindigt medan släktledet för tiden för syndafloden nästan utplånades? Svaret finner vi i Bereshit: ”Och hela jorden hade enahanda tungomål och talade på enahanda sätt” (1MB 11:1). Vår Midrash säger att fred är viktigare än någonting annat. Även om det judiska folket tillbedde avgudar, skulle G-d finna det svårt att straffa dem eftersom de var så enade och levde i fred med varandra. Varför är fred så viktigt? G-d skapade människan på sjätte dagen: ”... Låt oss göra människor till vår avbild...” (1MB 1:26). Frågan är, vilka är de ”oss” som refereras till? I kommentarerna står det att G-d lär oss en läxa i ödmjukhet vilket betyder att vi alltid ska rådgöra med någon innan vi fattar ett viktigt beslut. Här rådgjorde G-d med änglarna. Vi kan hitta nästan ett dussin diskussioner i Midrash mellan G-d och änglarna huruvida G-d skulle skapa människan eller inte. Till exempel: ”Nådens änglar sa: Vi måste skapa människan eftersom honom kommer att vara rättfärdig. Sanningens änglar sa: Vi ska inte skapa människan eftersom hon kommer att vara full av bedräglighet. Godhetens änglar sa: Vi måste skapa människan eftersom hon kommer att göra goda gärningar. Fredens änglar sa: Vi ska inte skapa människan, eftersom hon kommer att vara full av stridsbegär. Vad gjorde G-d? Han försakade sanningen och beslöt att skapa människan.” Vi lär oss av denna Midrash att sanningen och freden emotsatte sig skapandet av människan. G-d la sanningen åt sidan, men kunde inte skapa människan utan att ge henne fred som ideal.

Nu måste vi definiera termerna ”sanning” och ”fred”. Sanningen är det högsta plan en människa kan sträva efter. Sanningen är stabil, lögnen instabil. Fred är det högsta värde som finns. G-ds namn är lika med fred. G-d älskar freden och hatar splittringen bland folken. Vad är skillnaden mellan sanning och fred? Sanningen kan inte delas upp. Även om vi säger: ”99% sanning”, så gör den återstående procenten allt till lögn. Fred, å andra sidan, är mer fördragsam. Vi kan sluta fred i etapper och vi tillåter också, för att skipa fred, vita lögner. Om vi inte kan uppnå både sanning och fred, måste vi försaka sanningen och söka nå freden eftersom vi genom denna kan nå sanningen men att göra det motsatta är svårare. Ledtråden till detta finner vi i verserna som handlar om världens skapande.
Bereshit Barah Elohim - Bara Elohim Laasot
Med de sista bokstäverna i dessa ord skriver vi ordet ”sanning” – emet. Början är freden och målet är sanningen.

Detta betyder naturligtvis inte att vi får göra avkall på sanningen och att försvara våra egna värderingar, men vår plikt är att söka fred så fort som möjligt.