Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN
av Rabbin Meir Horden

Fråga:
I denna veckas avsnitt befaller G-d folket att vara “fruktsamma och föröka er”, både när Adam och Eva skapas (1MB 1:28) och även i nästa veckas avsnitt (1MB 9:1). Men ibland funkar inte saker som de ska på ett naturligt sätt. Utvecklingen av vetenskapen ger upphov till intressanta halachiska frågor. Om en kvinnas ägg inplanteras i en annan kvinnas livmoder, vem är då barnets halachiska mor? Frågan (nafka minnah) är inte bara vem som ska kallas ”mamma”, utan t.ex. också vem får barnet gifta sig med och inte? Från vem får barnet ärva? Vem ska barnet i första hand behandla som släkting?

Svar:
Naturligt nog finns inga direkta referenser till denna fråga i Talmud eller hos de äldre lärde. Men rabbinerna i vår generation försöker ge ett svar på denna fråga och även på den mer övergripande frågan ”är det tillåtet enligt halacha att gå igenom denna process?”

Den finns ett antal källor man kan använda för att nå ett svar. En av de viktigaste är den Midrash som handlar om Leah då hon bar på Josef. Hon bad till G-d att hjälpa sin syster Rachel att få en baby – och då hon fått många pojkar tidigare så visade sig babyn bli flickan Dinah. Det är svårt att lära sig halacha genom Midrash, så jag kommer inte att referera till denna källa (Rabbi Lau, ”Yachel Yisrael”).

I Talmud-traktatet ”Niddah” sägs det att det finns tre parter i skapandet av mänskligheten: fadern och modern som ger det genetiska materialet, samt G-d. Så här ser vi att det är donerandet av det genetiska materialet som bestämmer fadern och modern – inte vem som utför den faktiska födseln av barnet. Å andra sidan, vi kan se i traktatet ”Yevamot” att om en kvinna blir gravid, därefter konverterar till judendomen och sedan föder barnet, så blir barnet judiskt. Där är det alltså själva födseln som är avgörande, inte genetiken.

En annan välkänd halachisk regel är att en baby under sina första 40 dagar ännu inte fullt ut ses som en ”människa”, vilket gör att halachan är mer tillåtande till abort under de första 40 dagarna. Så trots den genetiska aspekten är det födseln som är viktigare. Det finns rabbiner, t.ex. Rabbi Menachem Mendel Shafran, som har åsikten att det är den kvinna som bär barnet som också ska anses vara mamman. Andra rabbiner är mer oroade över de stora problem som kan uppkomma om man inte är helt säker på vem som är den genetiska modern (hon som har donerat ägget). Om det är oklart och barnet senare i livet vill gifta sig, finns det en risk att barnet gifter sig med en nära släkting! Då får man problem vad gäller mamzerim (Rabbi Tzitz Eliezer).

Rabbi Vozner från Bnei Brak är helt emot denna metod att bringa barn till världen, eftersom han anser att det skapar alltför stora halachiska problem, just vad gäller bestämmandet om vem som ses som modern. Detta gäller även föräldrar som inte kan sätta barn till världen på något annat sätt.

Fortsättning följer nästa vecka....