Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

BERESHIT
av Rabbin Meir Horden

Berättelsen om Kain och Abel är mycket svår att förså och många kommentatorer har försökt förklara anledningen bakom Kains förfärliga gärning.

Det verkar som om det största skälet till alla brott är högmod och vägen till botgöring är vanligtvis genom ödmjukhet och blygsamhet.

Skälet till Kains ”billiga” offer till G-d var hans likgiltighet inför G-d. Om han skulle uppskattat G-d mer borde han ha givit honom det bästa han hade, som hans bror Abel gjorde. Hans högmod fortsatte att leda honom åt fel håll. Han skyndade inte att ge en bättre offergåva utan blev istället förolämpad och väntade på att försonas med G-d.

”Är det inte så: om du har gott i sinnet, då ser du frimodigt upp, men om du inte har gott i sinnet, då lurar synden vid dörren. Till dig står dess åtrå, men du bör råda över den.” (1MB 4:7)

Denna vers kan förklaras med att Kain var högfärdig och att G-d förklarade för honom att om han bytte väg och lade band på sin stolthet skulle det gå väl för honom i livet. Kain ändrade sig inte och den väg han valde ledde honom till den värsta ogärning en människa kan begå. Men hans ursäkt är ännu mer överraskande: ”Då sade Herren till Kain: Var är din broder Abel? Han svarade: Jag vet inte. Ska jag ta vara på min broder?” (1MB 4:9)

Midrash ger oss följande förklaring: ”När den Helige frågade honom: Var är din broder Abel? svarade Kain: Jag vet inte. Ska jag ta vara på min broder? Det är du som är väktare för alla levande varelser och ändå söker du honom hos mig? Vad kan detta jämföras med? Jo, med en tjuv som stal på natten och kom undan. På morgonen fick portvakten tag i honom och frågade: Varför stal du dessa saker? Till vilket tjuven svarade: Jag stal men jag försummade inte mitt arbete. Ditt arbete emellertid, är att vakta porten, varför försummade du DITT arbete? Och nu tilltalar du mig på det här sättet? Likadant säger Kain: Jag dräpte honom eftersom Du har givit mig onda böjelser. Du är allas väktare, och ändå lät Du mig dräpa honom. Det var Du som dräpte honom, för hade Du tagit emot min offergåva som Du gjorde med hans, skulle jag inte blivit svartsjuk på honom.” (Tanhuma)

Nu förstår vi Kains straff.

”Då sade Kain till Herren: ”Min missgärning är större än att jag kan bära den. Se, Du driver mig nu bort från åkerjorden, och jag måste gömma mig undan ditt ansikte. Ostadig och flyktig ska jag bli på jorden, och så ska ske att vem som än möter mig, han dräper mig.” (1MB 4:13-14)

Hans straff blev alltså att vara flykting, leva osäkert och utan fast punkt. Detta är det största straffet för högmod.