Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

JOM KIPPUR
av Rabbin Yaacov Haber

Gut jontef! Jom Kippur är faktiskt en jontef! "Det fanns inga lyckligare dagar för Israel än Jom Kippur och den femtonde Av" (Mishna, Ta'anit). Jom Kippur - liksom alla andra högtidsdagar i den judiska kalendern - har makten att förkorta och till och med helt ställa in sorgeperioden för en sörjande. Talmud säger: "En nations glädje skjuter en individs sorg åt sidan" - Jom Kippur måste ses som en glädjens dag.

Men hur många av oss känner oss Jom Tovdik? Hur många människor ser fram emot fastan? Toran säger på två ställen: "[v'inisem] och ni ska då späka er" (3MB 23:32, 4MB 29:7). Så låt oss bestämma om vi känner oss glada eller om vi känner oss späkta.

Glädjen i Jom Kippur är glädjen över att få en andra chans.

En chassid frågade en gång sin rebbe dagen efter Rosh Hashana: "Varför ska jag be på Jom Kippur, trots allt kommer vi obönhörligen att synda igen?" "Se ut genom fönstret", svarade rebben. "Jag har tittat på det här barnet i flera dagar nu". Chassiden ställde sig med rebben vid fönstret och tittade på ett barn som höll på att lära sig gå. Barnet stod, gick och föll, om och om igen. "Bara fortsätt titta". Dag efter dag återvände chassiden för att bevittna samma scen. Vid slutet av veckan kunde barnet stå utan att falla. "Det är likadant med oss", sa rebben, "vi faller om och om igen, men till slut ger oss G-d den möjlighet vi behöver för att kunna lyckas".

Jom Kippur, Försoningsdagen, är den stora fastan under det judiska året. Det är dagen då vi står framför Hashem och säger "här är vi igen!" Vi slår oss på bröstet över det faktum att vi ännu inte har blivit perfekta och på samma gång ler vi eftersom Av HaRachamim fortfarande är där och uppmuntrar oss att stå upp en gång till och försöka gå ännu en gång. Jom Kippur är den tionde dagen av botgörelse och vi kan inte dölja det faktum att vi har tittat djupt in i våra själar dessa dagar. Vi har exponerat våra svagheter och felsteg och det gör att vi gråter av oro inför Domens Dag. Men Jom Kippur är också Försoningsdagen, då alla ärliga botgörare är garanterade en ny chans.

När vi nu snart inleder Jom Kippur-dagen, låt oss alla vara b'simcha då vi återigen står med ett oskrivet blad framför oss och en ren själ. Låt oss vara säkra på att ge alla runt omkring oss en ny chans. Må Hashem ge oss alla ett nytt sorts år - där ljudet av våra själar är ljudet av omisskänlig glädje. Az yemalei schok pinu uleshoneinu rina!