Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

KI TAVO
av Rabbin Yaacov Haber

Rav Moshe Feinstein z'l kommenterade en gång att tidigare brukade man se våldsamma bråk i shul angående vem som borde få en aliyah och vem som inte borde få det. Han observerade att varteftersom åren gick så verkade man hantera det på ett mer civiliserat och gentlemannamässigt sätt. "Varsågod, du kan få aliyan, det är OK för mig". Rav Moshe sa: "Jag vet inte vilket som är värst!"

"Idag", sa Moshe, "har ni blivit ett folk" (5MB 27:10). Varför just idag? Moshe sa dessa ord till det judiska folket efter 40 års remarkabel judisk historia som tog plats i öknen. "HaYom! Idag, för första gången, kallar jag er ett folk!"

I Egypten blev vi förföljda i två sekler för att vi var ett folk. 40 år innan Moshe dog fick vi Toran på Sinai berg för att vi var ett folk. Amalek attackerade oss bakifrån i öknen för att vi var ett folk. Vi byggde Mishkan i öknen, vandrade genom havet och åt manna - bara för att vi var ett folk. Så vad hände idag? Varför säger Moshe i slutet av sitt liv, "Idag blev ni ett folk"?

Idag introducerade Moshe en ny artifakt för det judiska folket - en Sefer Torah. Till slut, en helig rulle som kan förkroppsliga och representera Hashems ord till folket. När Toran kom in i rummet ställde sig alla människor upp. De brukade följa den och kyssa den. De byggde ett vackert skåp för den. Den dagen presenterade Moshe en Torah till det judiska folket. Han gav den till ledarna för Levis stam.

Slutligen skulle det finnas tretton Sifrei Torah och Moshe gav en Sefer Torah till ledarna för varje stam i Israel. Men än så länge, på denna dag, fanns det bara en Torah och den fanns hos Levis stam. Detta väckte stor uppståndelse. Hundratusentals judar började viska om uppror. Varför gav han Toran till Levi? Varför favoriserar han den stammen framför andra? Varför får vi ingen? Vi var alla närvarande vid Sinai berg. Toran hör till oss alla! Föreställ er scenen.

Yissachars stam ställde sig upp och sa "Vi borde få Toran - vi studerar den hela dagarna!" Zebulon sa "Varför ni? Om vi inte stödde er skulle ni inte kunna studera alls!" Dan sa "Varför studera alls om du inte vet Din? Vi är domarna i Israel!" Binyamin sa "Men Beit HaMikdash är i vårt land - vi behöver Toran!"

När argumentationen pågick som värst, log Moshe. "Idag", sa han", "ser jag att ni verkligen är ett folk!" (Rashi och Mosif Rashi) Varför log Moshe? För att idag ägde de Toran - de kände att det var deras. Varje grupp kände att de förtjänade Toran och inte kunde leva utan den. De älskade Toran och gjorde allt för att få den. De hade blivit ett riktigt folk.