Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

KI TETSE
av Rabbin Yaacov Haber

Vårt folk har gått igenom mycket lidande i händerna på en lång rad av förtryckare. Egyptierna var bland de värsta och förslavade oss, förföljde oss och dränkte våra barn. Edomiterna massakrerade oss. Och ändå kan alla våra förtryckare bli judar. Det finns mycket få undantag. Vi accepterar varje ärlig konvertit med öppna armar. Dock, människor från Ammon och Moab kan inte bli judar. Varför inte? "... eftersom de inte hälsade dig med bröd och vatten på vägen när du lämnade Egypten, och för att de anlitade Bilaam att förbanna dig" (5MB 23:4-5). De kan aldrig bli judar! Hur kan det vara så att brist på gästvänlighet är värre än att döda oss och dränka våra barn?

Ramban förklarar att man måste förstå det historiska sammanhanget. Avraham Avinu riskerade sitt liv för att rädda Lot och hans fru från de fyra kungarna. Lot var nationerna Ammons och Moabs patriark. Därför hade dessa nationer Abraham och hans ättlingar att tacka för att de överhuvudtaget existerade. De borde ha visat sin tacksamhet mot det judiska folket och gjort goda gärningar för dem. Istället svarade de med ondska. På grund av detta är till och med deras släktingar förbjudna att gifta sig med någon från vårt folk eller att konvertera till judendom.

Jag tror inte att detta var ett straff. Om vi straffade nationer skulle egyptierna ha kommit först. Det är istället så att utan förmågan att uppskatta en god gärning som utförs för dig och utan förmågan att se och komma ihåg det positiva hos andra människor så är det omöjligt att bli en del av det judiska folket.

Oförmåga att uppmärksamma godhet är i strid med varje aspekt av jiddishkeit. Hur kan någon vara gift utan hakarot hatov? Hur kan någon göra mitzvan att ära sina föräldrar om denne är blind för det goda som föräldrarna bidragit med under barndomen? Hur kan man ge ett barn en bra barndom om man inte kan se det goda i barnet? Hur kan man vara en del av en grupp eller ha vänner utan att se det goda? Hur kan man ha en relation med G-d om man inte kan uppskatta Honom?

Det finns människor i denna värld som bara ser det negativa i varje människa och i varje situation. Och det finns människor som, även under press, på något sätt finner det positiva även när ingen annan kan se det. Personen som kan finna det goda kan praktisera judendom.

När vi börjar närma oss slutet på året behöver vi fråga oss själva vad vi har för attityd. Vi måste fråga oss själva svåra frågor. Är jag kritisk oftare än jag ger komplimanger? När jag möter en ny person, noterar jag först det vackra eller det fula hos den personen? Har jag lätt för att säga tack eller kräver det en ansträngning?

I de tio budorden ger oss Hashem ett starkt argument. "Jag är er G-d. Jag är den som tog er ut ur Egypten och reste er på fötter". Med detta vill G-d säga: "Ni behöver inte vara filosofer eller kabbalister, men jag vill att ni visar tacksamhet. Om ni kan göra det kan ni bli mina barn. Om ni kan se det goda kan ni vara judar".