Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGEHÖRNAN: KAN JAG UTNYTTJA ETT FELAKTIGT PRIS?

Fråga: Om jag ser ett pris på en vara eller tjänst, som är uppenbart mycket lägre än vad som är rimligt, är det då ändå OK att köpa till det priset?

Svar: Det finns ett koncept inom halacha som heter Onaat Mamon. Det återfinns i Shulchan Aruch (Choshen Mishpat, kap. 227) och det ogiltigförklarar en försäljning där priset är antingen 16,7% över eller under objektets marknadsvärde. Halachiskt lärda debatterar om denna lag är tillämpbar då det finns en stor spännvidd på priser och inget fast marknadsvärde. Vid en första anblick kan det verka som att även om sekulär lag anger att försäljningen är laglig, så kan det finnas ett halachiskt tvång att ogiltigförklara den. Exempelvis kommer Rav Vosner, i Shaivet HaLevi, fram till att Onaah gäller då det inte finns något fast marknadspris. Men hur definierar man då att det inte finns något fast pris? Flyg- och tågbiljetter säljs till exempel enligt ett stegrande pris beroende på när i tiden de köps och många Tora-lärda anser att detta trots allt kan definieras som ett fast pris. Och när saker säljs på auktion säger till exempel Rabbi Yosef Nathanson att Onaah inte gäller (Shoel Umaishiv).

Ett annat viktigt koncept kallas "Kim li k'hanee Poskim", vilket i princip går ut på att man kan säga att "Jag vet att lagen är i enlighet med den rabbin som säger X". I fallet med flygbiljetten kan man alltså säga "Vi utgår från att lagen är enligt Rav Yosef, och han säger att det är OK" och därigenom fortfarande följa halacha.

Även om debattens vågor går höga angående när det finns ett marknadspris eller inte, så anger vissa auktoriteter att det kvittar. Om priset är ett misstag ska det anses Onaah, oavsett marknadsprisets status (se t.ex. Pischei Choshain Vol 4). Om en varu-automat till exempel anger priset på en burk läsk till 15 kronor, men det räcker med att lägga i 1 krona för att burken ska ploppa ut, så får man inte ta burken.

Källa: matzav.com