Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

REE
av Rabbin Avi Weiss

Denna veckas Tora-avsnitt ger oss en något underlig mitzvah. Den säger oss att varken lägga till eller dra ifrån något från de existerande buden (5MB 13:1). Detta verkar gå tvärs emot idén med att rabbinerna kontinuerligt utvecklar den judiska lagen i form av tolkningar (se 5MB 17:8-13).

Ta t.ex. en av lagarna angående mat. Toran säger att man inte får äta mjölk och kött samtidigt. Rabbinerna tog detta förbud och utökade det till att inkludera kyckling. Går denna utökning emot budet att man inte får lägga till något till Toran?

Rambam tycker sig se att så faktiskt är fallet. Han skriver att om man hävdar att äta kyckling med mjölk är en del av Torans lag, så står denna utökning i strid med budet att inte lägga till något till Toran. Om rabbinerna däremot deklarerar att, som en ytterligare försäkring på grund av likheten mellan kycklingkött och kött som är förbjudet att konsumera tillsammans med mjölk, så är kyckling tillsammans med mjölk förbjudet enligt rabbinerna. Att rabbiner lägger till saker - utan att hävda att det kommer direkt från Toran - är helt okej.

Den här idén gör det lättare att förstå en välkänd kommentar från Midrash angående historien om Edens trädgård. Enligt texten i Toran så säger Eva till ormen att G-d befallt att kunskapens träd inte får vidröras. Men Eva har därmed lagt till något till G-ds bud. Som Midrash förklarar, G-d hade bara förbjudit Eva att äta av frukten, inte att vidröra trädet. Ormen knuffar då Eva mot trädet och säger "eftersom du nu inte har dött av att röra trädet, så kan du ju lika väl äta av frukten". Rashi kommenterar: "Hon la till något utöver G-ds bud och därför förleddes hon att dra ifrån något" (Rashi, 1MB 3:3).

Man kan argumentera att Eva trots allt gjorde rätt. Hon, liksom rabbinerna, försökte bara skydda G-ds bud genom att utöka förbudet till att trädet inte fick vidröras. Men hennes misstag var att säga G-d faktiskt hade befallt henne enligt det utökade förbudet. Hon skulle ha sagt att G-d hade förbjudit henne från att äta frukten och som en ytterligare försäkran, som ett skydd runt lagen, bestämde hon sig själv för att inte röra det. Så fungerar rabbinsk lag. Det är dock viktigt att förstå vilka lagar som är rabbinska och vilka som kommer från Bibeln.

En ytterligare notering: Utöver rabbinsk tolkning så finns också den halachiska delen som kallas chumra. Chumra handlar om att anta en mycket strikt observans av lagen. Strikthet kan ge ökad andlighet, men man bör vara uppmärksam på vad som är chumra och vad som inte är det. Om man inte vet det kan chumra lätt bli den enda accepterade lagen. Det är farligt eftersom det kan leda till brist på förståelse och intolerans mot de, ibland vitt skilda, rabbinska tolkningarna av lagen.

Rabbiner kan utöka lagen när det finns ett nödvändigt behov, men de måste göra så med insikt om att det är deras ansvar att inte Torans gränser blir otydliga. Genom alla tidsåldrar har rabbiner gjort detta i förhoppning om att det ska föra människor närmare G-d och varandra.