Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGEHÖRNAN: MÅSTE MÄN HA SKÄGG?

Versen "Ni ska inte rundklippa kanten av ert huvudhår, inte heller stympa kanten av ert skägg" (3MB 19:27) tolkas av de talmudiska rabbinerna som att det inte är fel för en man att vara renrakad, men att det är förbjudet för en man att raka sitt ansiktshår med rakhyvel. Standardverket inom judisk lag, Shulchan Aruch, säger att det är tillåtet att ta bort allt ansiktshår med saxar även om det görs lika noggrannt som med en rakhyvel (Yoreh Deah 181:10). Med detta som grund rakar sig många ortodoxa judar med en rakapparat eftersom tekniskt sett är denna maskin, med sina två blad, inte en rakhyvel.

Anledningen till förbudet mot rakning står inte i Bibeln, men Maimonides tolkar det som en protest mot avgudadyrkan, eftersom hedningaprästerna brukade raka sina skägg. Andra ser det som ett tydligt sätt att skilja på män och kvinnor. Ingen av dessa anledningar förklarar skillnaden mellan att raka sig med en rakhyvel och att raka sig på annat sätt, men skillnaden följs fortfarande som en del av lagen, även om vissa nutida auktoriteter hävdar att det inte strikt sett är en del av lagen utan ett sätt att visa gudfruktighet. Följaktligen har det länge varit praxis bland många judiska män att ha skägg och även tinninglockar (pe'ot). Talmud beskriver skägget som en "ansiktets prydnad" och säger vidare att en man utan skägg inte kan sägas vara vacker.

Inom kabbalah anses skägget vara en världslig representation av "Den Högstes skägg", dvs steget i de sefirot (gudomliga utvecklingar) genom vilket den gudomliga nåden, symboliserad av skäggets strån, börjar flyta genom hela skapelsen. I kabbalistiska kretsar blir skägget ett heligt objekt och vissa vinnlägger sig om att aldrig ta bort ett enda strå i sitt skägg. Chassidism följer kabbalah och alla chassidiska män har skägg och tinninglockar.

De flesta västerländska judar har inte skägg, inklusive många ortodoxa rabbiner, som rakar sig med rakapparat. På senare år har det dock blivit alltmer populärt att ha skägg, inom alla judiska strömningar.

Källa: myjewishlearning.com