Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

VAETCHANAN
av Rabbi Avi Weiss

I veckans avsnitt ber Moshe G-d om tillåtelse att komma in i landet Israel. Men begäran avslås. Trots att Moshe använder sig av varje möjligt argument, deklarerar G-d att han aldrig ska sätta sin fot i det heliga landet.

Moshe är inte bara förbjuden att aldrig komma in i Israel, till och med hans kvarlevor blir inte begravda där. Detta i tydlig kontrast med Josef. Fastän Josef dog i Egypten så bar judarna med sig hans ben för begravning i Israel. Varför får Josef begravas i Israel, men inte Moses? Midrash tar upp frågan och svarar: I Egypten identifierades Josef alltid som jude. Han kallas na'ar ivri - den hebreiske grabben (1MB 41:12). Moshe, å andra sidan, identifierades inte som jude. Yitros döttrar talar om honom för deras far, och kallar honom ish Mitzri - en egyptisk man (2MB 2:19). Moses sågs inte som jude och nekades begravning i det heliga landet.

Denna Midrash får mig att minnas de dagar jag tillbringade med israeliska soldater under kriget i Libanon 1982. En av soldaterna, Shimon ben Tzion från Kiryat Arba, var brännskadad från topp till tå. Varje dag bad jag honom att dela med sig av en dvar Torah. Den sista dagen jag var där erbjöd han mig den Midrash vi talar om ovan. Han såg mig i ögonen, bakom sina bandage, och sa "men varför blev Moshe straffad för att han talade sanning? Josef föddes i Israel och sågs därför som hebré, medan Moshe föddes i Egypten. Att han sågs som egyptier borde inte ha legat honom i fatet."

Shimon citerade Rav Kook då han sa att oberoende var en jude är född, är han född i Israel. Detta var Moses misstag. Fastän han var född i Egypten så var han en sabra, född i Israel. Detta var denna modiga soldats sätt att be mig upprätthålla kontakten med Israel, trots att jag skulle åka tillbaka till USA.

Flera år senare gjorde vår son Dov en intervju med Avital Sharansky. Dov frågade "var är du född?" Avital svarade "Israel". Dov blev förvirrad. "Men du är från Ryssland, alla vet det". Avital svarade "varje jude, oavsett var denne är född, är född i Israel. Och varje jude, oavsett var denne är, är i Israel".

Det här är ett viktigt budskap, särskilt i våra dagar när så många judar inte känner någon stark koppling till Israel och till och med är rädda för att åka dit. Det påminner oss om vår utmaning, att hålla samman, att känna bandet till Israel, vårt hemland. Särskilt i svåra tider.