Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

CEREMONI FÖR SKILSMÄSSA

En skilsmässa går till på följande sätt. Efter att alla försök att rädda äktenskapet är uttömda arrangeras ett möte med Beit Din, en judisk domstol. Beit Din består av tre rabbiner, där var och en är experter på lagen om gittin, dvs skilsmässa. En judisk skilsmässa är inte ett dekret från domstolen utan en transaktion mellan två parter. Utöver de tre rabbinerna måste en sofer (skrivare) och två manliga vittnen vara närvarande.

Först måste sofer skriva get (skilsmässoavtalet). Innan han börjar skriva erbjuder han dock sitt papper och penna till mannen i äktenskapet, som måste godkänna att skrivaren skriver å hans vägnar. Maken tar upp materialet och ger det tillbaka till sofern och säger "Jag ger dig detta papper, bläck och penna och allt skrivmaterial och jag ber dig att skriva en get åt mig så att jag kan skilja mig från min fru". Sofern skriver denna get och fyller i detaljerna, dvs namnen på parterna, staden, datumet och standard-texten för en get. I detta avtal säger maken att han vill skiljas från sin fru och att hon är fri att gifta sig med en annan man. Det tar ofta minst 1 timme för skrivaren att skriva en get och det är vanligt att mannen och kvinnan väntar i skilda rum.

Efter att skrivaren är klar med sin uppgift undertecknar han den get han skapat. Vittnena läser igenom dokumentet och signerar också. En av de tre rabbinerna i Beit Din frågar sen följande frågor:

Till sofer:
- Är det denna get du har skrivit?
- Finns det något speciellt tecken med vilket du kan identifiera det?
- Bad maken dig att skriva denna get?
- Var vittnena närvarande, åtminstone under den tid det tog dig att skriva första raden?

Till vittnena:
- Hörde du maken be sofer att skriva denna get för sin fru?
- Är detta din signatur?
- Bad maken dig att signera?
Sedan läses avtalet högt.

Till maken:
- Ger du denna get av egen fri vilja?
- Har du kanske yttrat något du glömt som kan ogiltigförklara alla andra yttranden du gjort?

Till makan:
- Accepterar du denna get av egen fri vilja?
- Har du yttrat något eller gett något löfte som tvingar dig att ta emot denna get mot din vilja?
- Har du yttrat något som kan ogiltigförklara denna get?

Till de närvarande:
- Är det någon som vill protestera mot detta, gör det nu.

Maken kallar sen på vittnena för att bevittna överlämnandet av avtalet. Rabbinen säger till makan att ta av sig alla smycken från sina händer och att hålla sina händer ihop med handflatorna uppåt. Skrivaren rullar ihop avtalet och ger det till rabbinen. Rabbinen ger det till maken som, med båda händerna, lägger det i händerna på sin fru. Han säger "Detta är din get och med den är du skild från mig, från och med nu, så att du är fri att bli någon annan mans fru". Frun håller upp händerna med avtalet, går några steg och återvänder sedan.

Hon ger get till rabbinen, som läser den igen med vittnena som återigen blir ombedda avtalet och sina signaturer. Rabbinen uttalar en bannlysning mot de som försöker ogiltigförklara en get efter att den har överlämnats. Sen rivs de fyra hörnen av avtalet, så att det inte kan användas igen. Det lämnas hos Beit Din och rabbinerna ger varje part en shetar piturin, vilket är ett dokument som tillkännager att denna get från X till Y nu är giltig och båda är nu fria att gifta om sig.

Källa: MyJewishLearning