Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

AYALON-DALEN (EMEK AYALON)
av Rabbi Mendel Weinbach, Ohr Samayach

Detta är platsen där Jehoshua och den israelitiska armén besegrade fem emoritiska armeér i en strid där två mirakel inträffade.
"G-d lät stora stenar regna över dem från himlen... fler dog av dessa hagelstenar än av Israels barns svärd." (Joshua 10:11)
Men sen kom ett ännu större mirakel. Solen var på väg ner då Yehoshua följde efter sina flyende fiender, så han befallde solen att stanna på himlen. Aldrig, varken före eller efter denna tidpunkt, har G-d uppfyllt en sån önskan och visade därmed att "G-d står vid Israels sida i krig" (Joshua 12-14)

Ayalon-dalen blev också skådeplatsen för Mackabeérnas strider och även striderna mot romarna, araberna, korsfararna och britterna under första världskriget. I närliggande Latrun utspelade sig hårda strider under självständighetskriget 1948. Efter kriget etablerades bosättningen Mishmar Ayalon i en övergiven arabisk by på en kulle med utsikt över dalen.