Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

DE TRE VECKORNA

Den 17 dagen i den judiska månaden Tamuz, fastar judar i hela världen och kommer ihåg de många olyckor som har drabbat vårt folk den här olycksbådande dagen. Syftet med en sådan fasta i den judiska kalendern är enligt Rabbi Eliyahu Kitov’s Book of Our Heritage, att väcka våra hjärtan mot omvändelse genom att påminna om våra förfäders missgärningar, missgärningar som ledde till katastrofer ...” Går vi hela vägen tillbaka till biblisk tid, steg Moses ned från Sinai berg på denna dag, och då han såg guldkalven slog han sönder den första uppsättningen av tavlor med de tio budorden (Shemot 32:19, Mishna Taanit 28b).

Under perioden med det första templet: prästerna i det första templet kunde inte förrätta det dagliga offret denna dag (Taanit 28b) på grund av bristen på får under belägringen och nästa år 3184 (586 BCE) bröts Jerusalems murar genom, detta efter många månader av belägring av Nebukadnessar och hans babyloniska styrkor. I Melachim II 21:07 finner vi att kung Menashe, en av de värsta judiska kungarna, placerade en avgud i den heliga helgedomen i templet, enligt traditionen detta datum. Talmud, i Masechet Taanit 28b, säger att vid tiden för den romerska förföljelsen gjorde Apostomos, ockupationsstyrkornas kapten, samma sak och brände Toran offentligt - både handlingar anses som öppna hädelse och vanhelgande. Detta följdes av Titus och Rom som bröt genom Jerusalems murar år 3760 (70 CE) och påven Gregorius IX som beordrade konfiskering av alla Talmudmanuskript år 4999 (1239 CE).

På senare år fortsatte denna dag att vara en mörk dag för judar. År 1391, dödades mer än 4000 judar i Toledo och Jaen, Spanien och år 1559 brändes och plundrades de judiska kvarteren i Prag. Kovno ghetto avvecklades denna dag 1944 och år 1970 konfiskerades judisk egendom i Libyen. Andra intressanta händelser denna dag: Noa skickade ut den första duvan för att se om vattnet från översvämningarna hade dragit sig tillbaka, (Bereishit 08:08) 1650 (2100 BCE.), Moshe Rabbeinu förstörde den gyllene kalven (Shemot 32:20, Seder Olam 6, Taanit 30b - Rashi) och sedan steg han åter upp på Har Sinai för andra gången, där han tillbringade de närmaste fyrtio dagarna, vädjande om förlåtelse för synden med den gyllene kalven (Shemot 33:11, Rashi).

Fastan i den fjärde månaden. Mishna i Ta’anit 4:8 associerar 17:e Tamuz som “Fastan i den fjärde månaden” som nämns av profeten Sakarja. Enligt denna Mishna, kommer den 17:e Tamuz i den Messianska eran omvandlas till en dag med “lycka för Juda hus” full av “glädje och glada fester.” Fastan den 17:e Tamuz observeras enligt Halacha från tidiga morgonen (gryningen) till kvällen (tills det är natt). Den är en av fyra judiska fastedagarna som skall iakttas på detta sätt – Tsom Gedalja den 3 Tishrei, Asara BeTevet den 10 Tevet, Taanit Ester den 13 Adar och Shiva Asar BeTamuz den 17 Tamuz.

Gravida eller ammande mödrar och de som är sjuka förväntas “fasta” men skonsamt, dvs t ex avstå från kött, lyxig mat och sprit. Minderåriga som är gamla nog att förstå, men undantagna från att fasta, bör också endast äta enkla livsmedel som ett inslag i deras utbildning. Till skillnad från de två fastedagarna Yom Kippur och Tisha B’Av, är det tillåtet att tvätta sig och bära skinnkläder på denna dag. Denna dag är början på de tre veckorna, en årlig period av sorg över förstörelsen av det första och andra templet i Jerusalem.