Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

BALAK
av Rabbin Yaacov Haber

G-d instruerade Abraham att ta sin älskade son Isaac, binda honom vid altaret och offra honom åt G-d. Toran berättar att Abraham "steg upp tidigt på morgonen" för att utföra G-ds vilja med entusiasm och engagemang.

Bilaam tänkte lägga en dödlig förbannelse över det judiska folket. G-d var emot Bilaams plan att utrota Israels folk. Bilaam beslöt att förbanna dem i alla fall. "Och Bilaam steg upp tidigt på morgonen för att förbanna Israels folk". Han steg upp med engagemang. Bilaam gjorde precis som Avraham Avinu hade gjort!

G-d sa 'Din skurk! Deras fader Abraham har redan föregått dig - det kommer inte att fungera!' (Midrash Rabbah Gen. XXII, 3). Vad är det som inte kommer att fungera?

Bilaam var alltså morgonpigg. Förväntade han sig verkligen att G-d skulle bli imponerad av det faktum att han gick upp tidigt på morgonen? Blir G-d imponerad av någon som är så entustiastisk över att synda? Vad hade hänt om Abraham inte hade föregått med att gå upp tidigt - skulle Bilaam haft mer lycka i sitt företag?

Jämförelsen mellan Abraham och Bilaam är förbluffande. Hur kan vi jämföra någon som entusiastiskt vill utföra en mitzvah med någon som lika målmedvetet vill utföra en synd? Svaret ligger i själva målmedvetenheten. Det är med attityd och engagemang vi skapar vår värld. Einstein skrev att vår personliga omgivning är konstant redo att svara på ett karakteristiskt sätt på de stimuli vi skapar. Om vi är framgångsorienterade och vi uppför oss som om vi är framgångsrika kommer G-d att ge oss framgång. Om vi är negativa och apatiska kommer omgivningen att svara på ett liknande sätt.

Ett av Lubavitcher-Rebbens motton var "Tracht gut - un es vet zein gut". "Tänk gott - och det blir gott".

"G-d är din skugga" (Tehillim 121:5). He skuggar oss i alla våra attityder och passioner. Om vi är entusiastiska, till och med inför ett felaktigt resultat, kommer G-d att låta det hända. Det är så världen är skapad.

Bilaam kände till världens hemlighet. Talmud säger angående Bilaam, "Vilken väg man än väljer, kommer G-d att följa med". Hans negativa entusiasm kunde ha varit en så stark kraft att den kunde ha förgjort vårt folk. Men Abraham hann före. Abraham var engagerad i vår överlevnad och vår evighet - därför är vi fortfarande här.