Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGEHÖRNAN: VARFÖR LÄGGER VI STENAR PÅ GRAVAR?

Fråga: Varför är det tradition att lägga en sten på en grav när man besöker den?

Svar: Liksom med mycket annat i judendomen finns inget entydigt svar. Här är några förklaringar:

1. När traditionen började fanns inte specifika gravstenar som idag, utan gravmonumentet var en stenhög. Besökare la till stenar till högen för att göra ett större "monument" över den döde.

2. För att visa för andra att någon tidigare har besökt graven.

3. En symbol för att visa att vår kärlek och minne över den döde är starkt och evigt som sten.

4. Ett tecken på respekt för den döde och för att visa att man deltar i sorgen.

5. I Bibeln talas det på flera ställen om att man markerar en grav genom en stenhög. Att placera en sten på graven är alltså en fortsättning på den traditionen.

6. Tidigare fanns en tradition att lämna skrivna meddelanden till den döde och kila in dem i gravstenen (ungefär som man lämnar meddelanden vid Kotel i Jerusalem). När det inte fanns någon springa att kila in dem i så la man dem under en sten. Med tiden så flög papperet bort och kvar blev bara stenen. Efter många år hade traditionen med meddelandet försvunnit och kvar fanns bara ritualen att lägga en sten på graven.

7. För länge sen använde fåraherdar ett speciellt system för att hålla reda på antalet i sin flock. Över axeln bar de en liten väska som innehöll samma antal små stenar som får de hade i flocken. När vi lägger en sten på graven ber vi G-d att hålla reda på, minnas och vaka över den döde i sin "flock".

Källa: myjewishlearning.com