Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

CHUKAT
av Rabbin Yaacov Haber

En plåga rasade bland hebréerna i öknen och orsaken var deras ogillande och klagande. De kvetchade om maten, värmen och de eviga förflyttningarna. Efter allt som Hashem gjort för det judiska folket, så blev G-d arg på detta klagande. Så han skickade en plåga bestående av giftormar. Kan ni föreställa er skräcken? För varje steg de tog måste de bli säkra på att det inte låg en orm i sanden. De somnade rädda, i skräck för att bli bitna mitt i natten. Om något av det dyrbara vattnet lämnades utomhus för en stund kunde de inte dricka det - kanske hade en orm utsöndrat gift i vattnet. Många blev sjuka, många dog.

Mose bad till G-d. G-d instruerade Moshe att göra en nachash nechoshes, en kopparorm, och sätta den på en påle. Det låter som en ordlek! "Nachash" betyder orm och "nechoshes" betyder koppar. Den som blivit biten skulle titta upp på kopparormen och bli botad. Vad var då meningen med kopparormen?

Koppar och orm är faktiskt motsatser. Koppar är det hårdaste och mest oflexibla material som kan hittas i en öken. Koppar är en symbol för oflexibilitet. En orm, däremot, är väldigt flexibel och böjlig!

Det judiska folket hade ett problem. Frihet var något nytt för dem. Även om det var en dramatisk förändring till det bättre, så var det ändå en förändring som man hade svårt att hantera. Den största tillgången för vårt folk är att vi är styvnackade och i vår envishet välkomnar vi inte förändring. Det är på grund av denna envishet som har kunnat överleva alla utmaningar som vi ställts inför. Men paradoxalt nog är det denna oflexibilitet som också är vårt största problem. Vi är ett styvnackat folk!

Om vi ska kunna klara oss genom livets och historiens öken måste vi vara styvnackade. På samma gång måste vi vara flexibla. Galut är inte bra för dem som har en tendens att fastna i saker och ting. Om vi ska vara fria i Galut får vi inte fastna!

Om man ser sig omkring ser man ofta människor som är fantastiskt talangfulla, men som inte verkar komma någonstans. Inga av deras drömmar verkar uppfyllas. De flesta av dem har potential att göra stordåd, men av den ena eller andra anledningen, så blir det inte så. De har fastnat.

Hashem sa till Moshe: Lär folket hemligheten med nachash nechoshes! Lär dem att vara starka som koppar, men samtidigt vara flexibla som en orm. Lär dem hemligheten med att överleva som jude.