Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGEHÖRNAN: ÄR PIERCING OK?

Fråga: Det är välkänt att tatueringar inte är OK enligt judisk lag. Men hur är det med piercing?

Svar: En form av piercing är att ta hål i öronen. Detta nämns i Bibeln ett flertal gånger. Den mest kända passagen handlar om en hebreisk slav som inte vill bli befriad från sin herre, "...då ska hans herre föra honom framför G-d och ställa honom vid dörren eller dörrposten, och hans herre ska genomborra hans öra med en syl." (2MB 21:6)
I Talmud diskuteras det (Kiddushin 21b) hur permanent denna piercing egentligen var och man är inte riktigt överens. Vår typ av piercing, som vi gör idag, är klart av en icke-permanent natur och meningen med den är dekoration. Denna typ av piercing finns också omnämnd i Bibeln.
"Då sa Aron till dem: Ta guldringarna ut ur öronen på era hustrur, era söner och era döttrar..." (2MB 32:2)
"Jag satte en ring i din näsa och ringar i dina öron..." (Hezekiel 16:11)
"Därför har vi nu som en offergåva åt Herren burit fram örhängen..." (4MB 31:50)
Det finns också väldokumenterat från rabbinska tider: "... små flickor går ut på Shabbat med hängen i sina öron" (Mishna Shabbat). Rashi refererar till en tradition på hans tid då män bar ringar i sina öron för att markera sina respektive yrken (Rashi om Shabbat 11b).

Det är alltså svårt att argumentera emot piercing ur ett halachiskt perspektiv. Att vissa inte tycker det är snyggt eller hör ihop med judisk tradition är knappast ett halachiskt argument. Man bör dock vara medveten om aspekterna vad gäller b'tzelem Elokim (människan är skapad i G-ds avbild) och tzniut (anständighet). Att skaffa sig väldigt många piercingar kan göra att vissa skulle hävda att man närmar sig gränsen för vad som ryms inom dessa koncept.

En annan invändning kan vara förbudet mot att skada sig själv (Shulchan Aruch Choshen Mishpat). Om piercingen görs som en form av masochism och självförstörelse skulle de flesta lärda hävda att det är förbjudet.