Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

KORACH
av Rabbi Avi Weiss

Ända från början då Moshe steg fram som frontman för judarna är han under attack. När han avstyrde ett bråk mellan judar, då de fortfarande var i Egypten, vänder sig en av dem till honom och säger "vem gjorde dig till härskare och domare över oss?" (2MB 2:14). Och när det verkar som att Moshe kommer ner från Sinai senare än man trott, utbryter en revolution och folket bygger en guldkalv (2MB 32:1). Allt detta påminns man om när man läser om Korach och hans kumpaner, som utmanar Moses. Med deras egna ord: "du (Moshe) har tagit dig an för mycket" (4MB 16:3).

Vi lär oss viktiga saker av detta. För det första lär oss Moshe att det är viktigt för religiösa ledare att bli involverade i sociala frågor. Moshe lär inte bara ut rent religiösa principer, utan också hur det judiska folket ska fungera som folk, en nation med lagar, regering och att man ska bry sig om varandra.

Rabbin Avraham Kook, Israels förste över-rabbin, hävdade att det finns inget som kan kallas oheligt. Det finns bara sådant som är heligt och sådant som ännu inte är heligt. Ur detta perspektiv blir det vardagliga livet - hur man äter, arbetar, och ja, engagerar sig i politik - lika heligt som bön och Tora-studier. Att stå upp för Am Yisrael var, för Rav Kook, den djupaste, mest rena, formen av judisk andlighet. Det är precis detta som Moshe lär oss: att rabbiner, andlighetens företrädare, är särskilt tränade för att ladda alla aspekter av livet med andlighet.

Det finns en annan lärdom här. När någon blir ledare kommer denne person oundvikligen att dra på sig någon annans vrede. Om man inte gör något som ledare så får man heller inga fiender. Att du har fiender är ett tecken på att du är handlingskraftig. Till och med Moses, som gjort mer än någon annan för det judiska folket, älskas inte av alla. Korach gör uppror mot honom. Det är priset för ett starkt ledarskap.

Allt för många rabbinska ledare skyggar för att ta tydlig position i avgörande frågor, rädda för att de ska stöta bort personer i församlingens ledning eller vissa församlingsmedlemmar. De glömmer varningen från Baal Shem Tov, att en rabbin som saknar stark övertygelse är en misslyckad rabbin.