Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

SHLACH LECHA
av Rabbin Avi Weiss

Vad är meningen med att bära tzitzit, fransarna som sitter i hörnen på vår skjorta, som nämns i veckans parasha? Det finns flera svar på detta.

Vissa menar att betydelsen ligger i techelet, dvs den unika blåa färg som användes för att färga vissa fransar på biblisk tid (en del hävdar att de kan framställa techelet även idag). Denna färg "är lik havet, havet är likt himlen och himlen är lik G-ds tron" (Menahot 43b). Dvs, att bära tzitzit påminner oss om G-ds närvaro.

Andra föreslår att tzitzit påminner oss om att vi måste följa G-ds mitzvot. Det numeriska värdet av tzitzit, kopplad med antalet knutar och trådar som används för att göra fransarna, är 613 - samma siffra som antalet bud. Förutom att känna G-ds närvaro har man därför också en konstant medvetenhet om att man är ansvarig inför G-ds lag.

Jag har även en annan tanke. Tzitzit påminner oss om det första klädesplagget som omnämns i Toran, det som G-d gjorde åt Adam och Eva efter att de ätit från trädet i Edens lustgård. Vid det tillfället följde inte Adam och Eva G-ds ord utan lät sig frestas av sina ögon och hjärta (1MB 3:6). I veckans parasha säger G-d åt oss att bära fransarna för att undvika att förföras av vårt hjärta och våra ögon (4MB 15:39).

Notera också användningen av ordet "tur" (att gå efter) som finns i avsnittet om fransarna och som också används när Moshe skickar ut spejarna för att undersöka landet, i början av parashan (4MB 13:16). Spejarna följde sina inre lustar och kom tillbaka med en ondsint rapport. I parashat Shlach Lecha lär oss Toran att inte göra om samma misstag, att inte låta förleda oss.

I och med etablerandet av staten Israel har tzitzit också fått inverkan på vår nationella mentalitet. David Wolfsohn skriver i sina memoarer att under den första sionistkongressen beslutades det enhälligt att den israeliska flaggan skulle vara blå och vit, samma färger som tzitzit. Han skriver "denna tallit är vår rustning, vårt emblem. Låt oss ta fram denna tallit och veckla ut den framför ögonen på Israel, framför ögonen på alla nationer". Låt den representera våra mål för oss, att känna kärleken från G-d och påminna oss om vår kollektiva fokus.