Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

BEHAALOTCHA
av Rabbin Yaacov Haber

Moshe Rabeinu klarade inte av bördan - han behövde hjälp. G-d sa till honom att han inte längre behövde bära det judiska folkets börda ensam. Moshe fick välja 70 ledare bland alla miljoner judar. "Hur ska jag veta vilka jag ska välja?" frågade Moshe. "Hur kan jag veta vilka som passar att vara ledare och vilka som inte gör det?" G-d svarade att valet redan hade gjorts. De onda egyptierna hade redan valt ledare bland det judiska folket. De valde vissa judar att vara slavdrivare, kapot, gentemot de judiska slavarna. Dessa blev valda att vara de tyranner som säkrade att judarna producerade sin andel. Om ledarna inte slog slavarna, så blev de själv slagna av egyptierna.

De här, till synes enkla, människorna svarade med styrka. Hellre än att piska de judiska slavarna till att arbeta hårdare, tog de själva emot slagen. G-d sa till Moshe: "De ledare som var villiga att ta emot piskan för sina judiska bröder och systrar, de är folkets ledare." (Midrash Rabba 15;16)

Här finner vi en ny fascinerande riktlinje för ledarskap inom det judiska samfundet. Ledaren är inte en person som är politiskt kunnig, det är inte en toppstudent från Harvards management-skola, och inte heller från Brisk, Ponevez eller något annat kollel-program. En judisk ledare är den man eller kvinna som har visat sig kunna stå emot hot, eller till och med våld, till förmån för det judiska folket.

Moshe behövde experter, inte hjältar som Rabbi Akiva eller Maharm M'Rotenberg. Det är tydligen så att för att ge korrekta domar i den judiska lagen behöver du inte bara ett gott huvud, du behöver ett gott hjärta också. En ledare måste ha kontakt med nervsystemet i sitt folk. Han eller hon måste känna dess smärta och glädje. Det är bara i den kontexten som ett riktigt utslag kan ges. Man kan inte leda folket via email eller telefon. Informationen vidarebefordras, men inte känslorna.

Även Moshe Rabeinu var tvungen att gå igenom detta test. Det var inte förrän han steg fram och räddade en judisk slav som han samtidigt tog steget upp till att bli "G-ds profet". Det var inte på grund av hans vishet, hans lärdom eller sin retoriska förmåga som han blev sitt folks ledare. Det var hans ödmjukhet, hängivenhet och vilja att ta stryk som gav honom toppjobbet. Det var hans kärlek till Israel som tog honom till G-ds berg.

Som judar, och definitivt som ledare, är vi förpliktigade att stå emot frestelsen att isolera oss. Genom media bombarderas vi av nyheter, bilder och rop på hjälp som kan vara svåra att ta in. Klal Yisrael behöver våra böner, vår styrka och våra hjärtan. Om vi delar smärtan, så delar vi också de nödvändiga insikterna för ledarskap, för Shechina och slutligen även för Geula.