Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

BEHAR-BECHUKOTAJ
av Rabbi Avi Weiss

Denna veckas avsnitt säger tydligt att goda människor belönas och onda människor straffas. Med Torans ord: "Om ni följer mina stadgar och håller mina bud och rättar er efter dem, skall jag ge er regn i rätt tid... Men om ni inte lyssnar till mig och inte handlar efter alla dessa bud... ska jag slå er med fasa". (3MB 26) Genom alla tider har denna princip väckt många frågor. Det finns trots allt oräkneliga exempel på goda människor som lidit och onda människor som haft det bra. Detta är den berömda filosofiska frågan om tzaddik ve-ra lo, den rättfärdige som lider. Fungerar inte världen snarast på motsatt sätt än vad som står i Toran?

Ett annat problem med konceptet rörande belöning och bestraffning är budet om "att tjäna G-d utan någon tanke på belöning" (Avot 1:3). Texten i vårt avsnitt verkar ju snarare antyda att goda gärningar görs mot en belöning.

Ett sätt att närma sig de här frågorna är att föreställa sig att goda människor alltid belönas och onda människor automatiskt bestraffas. I en sån värld existerar inte det fria valet. Om det vore så att för varje krona man ger till välgörenhet så får man två kronor tillbaka, då skulle alla ge till välgörenhet. På samma sätt, om det vore så att tungan klövs på varje person som talar illa om någon annan, då skulle ingen någonsin skvallra.

I en värld med exakta belöningar och bestraffningar så skulle mänskligheten helt berövas på sitt fria val. Eftersom det fria valet är centralt för människans sätt att fungera så skulle en sån värld beröva oss just på vår mänsklighet.

Men hur kan man då förklara veckans Tora-avsnitt som ju tydligt talar om belöning för goda gärningar och straff för missgärningar? Rav Aharon Soloveitchik föreslår att man ska se det som att det finns två typer av belöning och bestraffning. Dels på individuell nivå och dels på kollektiv nivå. På den individuella nivån finns det, som Talmud säger, ingen belöning för att göra en mitzvah i denna värld - den kommer i nästa värld (Kiddushin 39b). Ett löfte om belöning i nästa värld tvingar inte människor att agera korrekt. Det mänskliga valet förblir intakt.

Men i denna värld så fungerar belöning och bestraffning på en kollektiv nivå. När en person gör något positivt så vinner hela samhället på det. Och när någon gör något negativt så drabbar det samhället. Notera att denna veckas avsnitt diskuterar belöning och bestraffning i plural. Även i Shema, som vi säger morgon och kväll, omnämns detta i plural. Det är faktiskt så att när belöning skrivs i singular så menas individens belöning i nästa värld.

Vi har därmed kommit varvet runt. De goda kan lida i denna värld eftersom det inte ges någon belöning till enstaka personer. Dock, när vi gör goda gärningar så gör vi det inte nödvändigtvis för oss själva, utan för samhällets nytta. I en värld som betonar jaget väldigt starkt så säger oss Toran att man inte helt har sitt öde i egna händer. Däremot har "vi" en väldig kraft. Vi har kapaciteten att skapa förstörelse i världen, men vi har också makten att ingjuta den med fred och godhet.