Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

PIRKEI AVOT

Pirkei Avot (bokstavligen "Fädernas kapitel", men översätts vanligtvis "Våra fäders tänkespråk") är en av de mest välkända och mest citerade judiska texterna. Även de som anser sig kunna väldigt lite om judisk litteratur känner ofta till uttryck som "Säg lite och gör mycket (1:15)". Populära hebreiska sånger hämtar ofta textrader från Pirkei Avot. Många siddurim innehåller hela Pirkei Avot.

Det är lätt att tro att Pirkei Avot är ett eget judiskt litterärt verk, men det är faktiskt en del av Mishna, den muntliga judiska lagen. I Mishna finns Pirkei Avot som en del av Seder Nezikin, det traktat som främst handlar om civil- och strafflagar. Vissa tror dock att Pirkei Avot ursprungligen fanns precis i slutet av hela Mishna, som en sorts rekapitulering av de viktigaste principerna i hela lagen.

Eftersom de framlägger de grundläggande principerna för Mishna har vissa föreslagit att ordet "Avot" inte ska översättas som "fäder", utan som "kategorier", på samma sätt som de typer av arbete som är förbjudna under shabbat kallas "Avot Melacha" ("arbetskategorier").

Liksom övriga Mishna består Pirkei Avot till största delen av korta uttalanden från rabbiner som levde kring början av vår tideräkning. Men där slutar likheterna. Där huvuddelen av Mishna handlar om konkreta lagar, så presenterar Pirkei Avot istället en rad etiska principer framtagna av rabbiner vars åsikter om lagarna finns på andra ställen i Mishna. Pirkei Avot fungerar på så sätt som en introduktion till dessa rabbiners allmänna syn på världen.

Pirkei Avot börjar med att beskriva den kedja genom generationerna som den muntliga Toran förts från ursprunget på Sinai. "Moses tog emot Toran från G-d på Sinai. Han lämnade över den till Joshua, Joshua till de Gamla, de Gamla till Profeterna, Profeterna till medlemmarna i Den Stora Församlingen (1:1)". Härifrån spårar Pirkei Avot den oavbrutna överlämningen av Toran från de första rabbinerna, som utgjorde Den Stora Församlingen, till deras studenter och därifrån vidare genom generationerna. Genom att placera sig själva i den långa raden av överlämnanden som började vid Sinai så definierar sig rabbinerna i Mishna som ägare av den ursprungliga traditionen. Därigenom ger de också sig själva auktoritet över hela Mishna. Om rabbinerna i Mishna fick Toran direkt från G-d genom en obruten rad av överlämnanden så har också dessa rabbiner auktoritet att tolka denna tradition och att komma med lagligt bindande utslag.

Istället för att bara lista alla överlämnanden från en rabbin till nästa så ger oss texten också en eller flera lärdomar från varje rabbin. Till exempel: "Shemaya och Avtalyon fick traditionen från [deras lärare]. Shemaya lärde: Älska arbete; hata dominerande positioner; gör dig inte känd för myndigheterna. Avtalyon lärde: Ni visa, var försiktiga med vad ni säger så att ni inte blir bortskickade av myndigheterna... Hillel och Shammai lärde sig Toran från dem. Hillel lärde: Var Arons lärjunge, älska fred och sök fred... (1:10-15)"

Genom varje rabbins uttalande så får vi en känsla för den speciella rabbinens personlighet och även en insikt i den tidens behov och problem. I texten ovan så visar Shemaya och Avtalyon, som ledde den rabbinska domstolen i Jerusalem under det första århundradet (evt), särskild oro gällande myndigheterna. Detta visar på den svåra tillvaron för det judiska samhället i Jerusalem under romersk kontroll i den tid som föregick förstörelsen av det andra Templet.

Aforismerna som utgör texten i Pirkei Avot sträcker sig från vardaglig etik människor emellan, till uttalanden om relationen mellan G-d och mänskligheten. Den syn på världen som rabbinerna framhåller är lärande, att tjäna G-d, gott moraliskt uppförande, ödmjukhet och rättvisa. De första fyra kapitlen följer en och samma form. En rabbin introduceras som student till den föregående nämnda personen, och så anges några karakteristiska uttalanden från rabbinen.

De femte och sjätte kapitlen skiljer sig från de första fyra. Kapitel fem består enbart av anonymt uttalade listor, förmodligen ett sätt att hålla saker i huvudet. "Världen skapades genom tio yttranden... Det var tio generationer från Adam till Noak... De var tio generationer från Noak till Abraham... Sju ting är typiska för den dumme och sju ting är typiska för den vise..." Det sjätte kapitlet är säkerligen inte en del av de ursprungliga Pirkei Avot, utan lades troligen till i början av medeltiden då en tradition uppstod att läsa ett kapitel av Pirkei Avot varje shabbat mellan Pesach och Shavuot. Denna del kallas Kinyan Torah och består av rabbinska uttalanden som glorifierar lärdom och lägger fram ett program som elever kan följa för att lära sig Toran.

Pirkei Avot har inspirerat många kommentarer. Den tidigaste av dessa är Avot d'Rabbi Natan från 200-talet. En av de mest kända kommentarerna är skriven av Moses Maimonides på 1100-talet. Än idag kommenterar lärare och elever Pirkei Avot världen över.

Källa: MyJewishLearning.com