Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

TSAV

Vid en första anblick finns det vissa saker inom judendomen som verkar ganska konstiga. Jag minns en person, som inte var religiös, som fick höra talas om halachan att man ska knyta det vänstra skosnöret före det högra. Han sa: "Jag har svårt att tro att G-d skulle bry sig om vilken sko jag knyter först".

Jag kunde ha förklarat för honom att vi knyter det vänstra skosnöret först som en symbolisk gest med respekt inför tefillin, som de flesta av oss bär på vänster arm. Jag insåg dock att det han vände sig mot var något mer grundläggande.

Många av de som är religiösa i västvärlden idag ser religion som en helgaktivitet. Religionen och G-d har packats ihop till en liten låda. Den inställning många har är att om det finns en G-d så gör han begränsade gästspel under veckoslutet. All annan inblandning i våra liv anses mycket störande.

Judendomen ser dock inte religion på detta vis. Den är inte bara en aspekt av livet. Den är livet självt.

Judendomen ser varje enskild aktivitet i livet som en möjlighet att föra oss närmare G-d. Det vi äter. Det vi tänker. Det vi säger. Det vi gör. Det vi inte gör. Allt i denna värld har potential för andlighet. Inget är neutralt. Om hela meningen med världen är att vi ska lära känna G-d så måste allt i världen ha blivit skapat i det syftet. Alternativet vore att det fanns stora delar av världen som inte hade någon del i G-ds syfte och det vore att anklaga G-d för slapphet i sin skapelse.

I en vers i veckans parasha läser vi om askan i Templet. Även den hade en viktig roll i Templet. Ordet för aska är "deshen". "Deshen" kan läsas som en förkortning av "davar shelo nechshav" - "något av vikt". När Toran talar om askan berättar den för oss att vi ska se att alla ting har ett värde, till och med sådant som vi bara verkar vara skräp, aska, oväsentligt. Även dessa ting ska placeras brevid altaret, brevid G-d. Att bry sig om småsaker och använda dem till att tjäna G-d.

Till och med ett simpelt skosnöre.

Källa: Ohr Somayach