Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

VAJIKRA

“Denna månad skall vara för dig början av månaderna, det skall vara för dig den första av månader på året.” (Shemot 12:2) På Shabbat innan Rosh Chodesh Nissan, eller på Rosh Chodesh om den faller på Shabbat, tar man vanligen fram två Torarullar från Arken. I år är det dessutom Rosh Chodesh just på Shabat varför tre Torarullar tas fram. Från den första läses veckans Sidrah, och från den andra, läses om nymånadsoffer och från den tredje läser man Maftir, i detta fall passagen med budet i samband med första Rosh Chodesh Nissan i Egypten.

Den första dagen i Nissan var och förblir alltid en historisk dag för den judiska nationen. Det var den dagen då folk fick sitt första bud som nation: helga den nya månaden. Denna ritual har en djup andlig och historisk betydelse. Det är anmärkningsvärt att det var en av tre bud som grekerna vid tiden innan Chanukahmiraklet, försökte att förhindra med våld. De andra två var iakttagande av Shabbat och omskärelse. Det är därför uppenbart att Israels fiender förstod att helgandet av den nya månaden var grundläggande för existensen av Israel som en nation som helgar Toran.

Kommentatorer förklara att med stöd av detta bud gav G_d det judiska folket makten över tiden. Från det ögonblicket och framåt, kunde kalendern med sin cykel av helger bara finnas när de vise i Israel förkunnade den nya månaden. Detta innebar mer än kontroll över beräkningen av tid, dateringen av juridiska dokument, och alla banaliteter som människan är underkastad i sitt dagliga liv.

Den representerar potentialen till förnyelse. Det judiska folket symboliseras av månen eftersom även om månen avtar, så växer den också. Det står för hopp, för det förtroende om att det finns en framtid, liksom en historik. Denna livfullhet säkerställer att varje seger över det judiska folket aldrig kan vara mer än tillfälligt. Israel kan tyckas försvinna från historiens panorama - liksom månen. Månen kommer tillbaka - och Israel, med hjälp av kraften hos Toran, helgar den nya månaden. Så även förnyar nationen ständigt sin kraft, hela tiden trotsar den historiens lagar enligt vilka den bör ha försvunnit för länge sedan, ständigt visar nationen sin förmåga att bli den genom vilken profetior om förlossning och större andliga världen infrias.

Källa: ou.org