Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

SHABBAT ZACHOR
av Rabbi Yaacov Haber

När judarna lämnade Egypten var de heta, väldigt heta. De omgivande nationerna fick höra om alla mirakel som hade inträffat för judarna. Världen gapade av beundran för det judiska folket. De var också avundsjuka på att folket var utvalt och ville attackera det, men ingen vågade förrän Amalek anföll. Det kylde ner oss. Sen dess har vi lidit i generationer under hårdhänta regeringar och antisemitiska folk. Inga av dem var rädda för oss. "Reishis goyim Amalek" - Amalek var först. När de väl startat sin kampanj blev vi ett lätt byte för hela världen.

Men i och med Amaleks attack hände något ännu värre. "Asher korcho baderech". Vi var heta och Amalek gjorde oss kalla. Amalek gjorde att vi blev ointresserade och tappade vår passion för Hashem. Vi blev inte bara nedkylda för all framtid i andra länders ögon, utan även vår egen attityd, våra sinnen och hjärtan blev kalla.

Jag skulle vilja diskutera nu-nu-problemet.

En gång i Buffalo fick jag veta att två mina församlingsmedlemmar hade en utomäktenskaplig affär. Jag var utom mig av upprördhet. Chillul Hashem låg nära till hands. Olam Haba desto längre bort. Jag ringde en erfaren rabbin och beskrev situationen för honom. Jag glömmer aldrig hans svar: "nu-nu".

En av förra generationens stora ledare var Rav Yechezkel Levenstein. Han var den andlige ledaren för Mir-yeshivan i Polen och kom till slut till Mir-yeshivan i Brooklyn. Efter en kort period i USA berättade han att han inte längre kunde bo i landet utan skulle göra aliyah. I sitt avskedstal beskrev han en man som gick in i en parfymaffär. Efter några minuter blev lukten mindre tydlig och efter en timme kunde han knappt känna den alls. Rav Yechezkel sa att i början var han inte van vid det amerikanska samhället. Det han såg var omöjligt för honom att tolerera. Han kunde inte sova på nätterna. Men efter någon månad fann han sig själv säga "nu-nu". Då kände han att det var dags att lämna.

Toran listar Amaleks brott. Han högg oss i ryggen. Han attackerade de svagaste av oss. Han anföll när vi var svaga och uttröttade. Han fruktade inte G-d. Men det värsta Amalek gjorde var att han gjorde oss kalla. Sudda ut minnet av Amalek. Låt oss bli heta igen.