Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

VAD ÄR SÅ SPECIELLT MED ADAR?

Det berömda uttrycket (och sången) om månaden Adar lyder "mishe-nichnas Adar, marbim b'simcha" (när Adar börjar ökar vår glädje). Adar är den gladaste månaden i den judiska kalendern av följande orsaker:

1. I Adar planerade Haman (i Purim-historien) att helt utplåna det judiska folket. När hans plan gick om intet och judarna istället slog ner sina fiender vändes månaden från djup sorg till största segerglädje. Hela månaden Adar blev sinnebilden för glädje, så som man kan se under Purim-firandet.

2. Den 7 Adar är Moses födelsedag. Mose ledde judiska folket genom några av de största miraklen i historien och vidarebefordrade Toran från G-d, som vi lever efter än idag. Noterbart är att 7 Adar också är Moses dödsdag. Många rättfärdiga personer avlider på samma datum som sin födelse som ett bevis på att de levt ett liv helt i G-ds tjänst. Precis som Mose ledde det judiska folket ut ur exilen under glädje och lycka kan vi också glädja oss inför den tid då Moshiach kommer.

3. Symbolen för Adar är fisken. För att överleva måste fiskarna befinna sig i sin naturliga miljö, dvs i vattnet. På samma sätt måste det judiska folket befinna sig i sin naturliga miljö, dvs i ett liv influerat av Torah och mitzvot. Dessutom är fiskar kända för att få väldigt många avkommor och där finns en likhet med det judiska folket som har en historia av att få många barn. Adar påminner oss därigenom om stora friska familjer och den glädje de medför.

4. Adat är en månad som lovar mycket för det judiska folket. En tid när våra chanser för framgång är stora. Ska man gifta sig är Adar den bästa månaden under hela året.

Källa: AskMoses.com