Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

MISHPATIM
av Rabbi Yaacov Haber

När du riktigt börjar ogilla en person kan den personen, i dina ögon, inte göra någonting rätt. Allt de gör och säger är fel och till och med deras utseende är fel.

I denna veckas parasha finner vi versen "Om du ser din oväns åsna ligga dignad under sin börda, så skall du ingalunda lämna mannen, utan hjälpa honom att lasta av djuret". Vem är vår ovän i det här fallet?

Våra lärde förklarar att versen refererar till någon som är ond och som vi därigenom har rätt att vara ovän med. Toran presenterar ett dilemma från verkliga livet. Anta att vi promenerar nerför gatan och ser två personer i knipa, dels en vän och dels en ovän, en god person och en ond person, båda med samma problem. Då är det ens plikt att först och främst hjälpa sin fiende! Varför ska vi inte hjälpa vår vän? Talmud förklarar att detta är en andlig övning som handlar om att komma över de negativa känslorna vi har för våra ovänner. Med andra ord, Toran visar här upp ett psykologiskt problem. När man ser att ens ovän hamnat i knipa erfar man en undermedveten glädje. En liten röst säger "Han får det han förtjänar - varför försöka ändra en gudomlig rättvisa?" Mot detta svarar Toran: "Lyssna inte på den rösten. Det är din inneboende negativitet som talar. Hjälp honom!"

Låt oss ta det ett steg vidare. Versen refererar till någon som är ond och då är det tillåtet, till och med en mitzva, att hata den personen. Vad gör jag för fel om jag utför denna mitzva?

Svaret är att även om det en mitzva att hata någon för vad denne gjort fel, måste det stanna där. Den mänskliga naturen orsakar ogillandet att spridas över vårt offer till en sån grad att det inte verkar som personen kan göra något gott alls. Alla människor har minst en förmildrande egenskap, men vi kan inte se den. Ett visst mått av rättfärdigt ogillande kan blåsas upp till allomfattande hat. Det är detta hat som Toran säger är oacceptabelt. Det är detta hat som förstörde Jerusalem.

Ta ett steg tillbaka. Se hela bilden. Det finns alltid något gott att se. Låt det goda övertrumfa det negativa.

Vi ser så många problem. Det finns problem i familjen, på jobbet och i samhället. Det finns problem i Israel. Det är lätt att utveckla en "vi och dem"-mentalitet där den högra handen strider mot den vänstra.

Tänk hur annorlunda saker och ting skulle se ut om vi ansträngde oss att se det goda i vår partner, i våra barn och våra föräldrar varje dag. Tänk hur vårt hushåll skulle förändras om vi gav en komplimang till vår partner, våra barn och våra vänner varje dag. Det behöver inte vara fejkat, eftersom vi letar efter det goda. Tänk hur mycket bättre vi skulle må om vi fokuserar på det goda istället för det dåliga i andra människor. Tänk hur mycket bättre Klal Yisrael skulle se ut inför omvärlden om vi gör allt för att inte låta det onda definiera någon person.

En övning: Tänk på den person du ogillar mest här i världen. Tänk på något, vad som helst, som är bra med den personen. Om du kan, berätta det för honom eller henne. Du har just lyft en tyngd från ditt hjärta. Du har uppfyllt en mitzva från veckans parasha. Du har just skapat en stor förändring i din neshama.