Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

JUDISK AFFÄRSETIK

Många har en felaktig uppfattning angående omfattningen av våra judiska förpliktelser.
"Jag frågar en rabbin om shabbat eller kashrut, men jag säger inte till rabbinen hur han ska sköta sina affärer, så han ska inte berätta för mig hur jag ska sköta mina. Vi håller de judiska lagarna hemma, men vad vi gör på kontoret mellan 9 och 5 har ingen annan med att göra."

Den första frågan du ställs inför, när du kommer till himlen, enligt Talmud, är "skötte du ditt arbete på ett ärligt sätt?" Den andra frågan är "studerade du Tora?"

Notera hur de tio budorden kombinerar vår relation till G-d med vår relation till våra medmänniskor. Toran ställer hela tiden de rituella buden i kontrast till buden som rör andra människor. En vers kan säga "ät bara kosher mat" medan nästa säger "bedra inte dina medmänniskor". Alla bud är en del av samma struktur. Judendom ser ingen åtskillnad mellan rituellt beteende och socialt beteende.

I Toran kan vi läsa: "Kedoshim tiyu, var helig!" Ramban förklarar att detta inte ska ses som att man bara ska följa lagens bokstav utan poängen är att följa lagens anda. En person kan vara 100 procent observant och ändå vara en "Naval b'rshut haTorah", en avskyvärd individ, inom lagens råmärken. Vi måste förstå den etiska betydelsen av lagen och leva efter den.

Judendomen lär oss att inte alltid pressa våra medmänniskor på det vi har rätt till, utan att behandla andra personer i en anda av tolerans, acceptans och kompromiss.

I Shema säger vi "du ska älska G-d med hela ditt hjärta, hela din själ och hela din kraft". Det är lätt att förstå "hela ditt hjärta" och "hela din själ", men vad betyder "hela din kraft"? Rashi tolkar det som att vi ska älska G-d med kraften av våra pengar. Men hur tjänar man G-d med alla sina tillgångar? G-d kräver inte att vi ska avsäga oss materiell rikedom. Det korta svaret är: med den värdighet och integritet som vi skapar genom våra tillgångar.

Affärsetik är en arena där de abstrakta värdena om helighet och andlighet möter de ofta hårda och kompromisslösa värdena som gäller på affärsmarknaden. Det är ett lackmus-test huruvida det vi anser vara relevant i vårt andliga liv faktiskt spelar roll även i vårt dagliga liv. Affärsetiken är ett av de tydligaste områdena där man kan visa att G-d och den fysiska världen inte är separata.

Att tjäna G-d med alla sina tillhörigheter betyder att i skapandet av välstånd finns också en mekanism att tjäna G-d. Toran lär oss att leva i denna värld och ingen annan. Vi vet att denna värld är en blandning av gott och ont där andra människor inte spelar enligt samma regler. Men den verkliga utmaningen för en person av god etik och moral är att leva efter judiska värden även om andra inte gör det.

Källa: AskMoses.com