Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGEHÖRNAN: TATUERINGAR INOM JUDENDOMEN

Fråga: Varför är det förbjudet att tatuera sig inom judendomen?

Svar: Tatuering (Heb. ketovet ka'ka), är ett sätt att märka huden genom att föra in pigment. Det är en märkning för en slav eller för någon som underkastat sig en gudom (Jes 44:5, även om tatuering inte uttryckligen nämns) i den antika Främre Orienten, Grekland och Rom. Tatuering är förbjudet i Tredje Mosebok 19:28. Den anonyma Mishnan i Makkot (3:6) säger att man är skyldig till överträdelse av förbudet mot tatuering bara om den består av skrift och sker med outplånligt bläck. Men R. Simeon B. Juda i namn av R. Simeon, som godtar detta synsätt, säger att man är skyldig endast om man tatuerar namnet på en avgud (enligt tolkningen iTalmud, Mak. 21a.).

På detta sätt förklarar han de sista orden i Tredje Mosebok 19:28: "Jag är Herren." Halachan är i enlighet med denna anonyma Mishna (Sh. Ar., YD 180:1). Maimonides håller med men tillägger att även om alla tatueringar är förbjudna, är ursprunget för förbudet att det "var det traditionen hos avgudadyrkarna att inskriva sig (förbinda sig) [genom tatuering] till en avgud, för att visa att de var slavar under dess tjänster" (Jad, Avodah Zarah 12:11).

Fråga: Jag har sett att gladiatorer nämns i Talmud. Hur kommer detta sig?

Svar: Gladiator, professionell slagskämpe i romerska spel för allmänheten. Det finns få uppgifter om de gladiatortävlingar som hölls i Mellanöstern under romerskt styre. Föreställningarna var arrangerade av myndigheterna i städer med en övervägande hellenistisk kultur,; i Judéen, t ex, var de var sponsrade av Herodes i Caesarea. De judiska källorna nämner judar i detta sammanhang, och det var allmänt känt att gladiatorerna köptes för "stora summor" (TJ, Git. 4:9, 46a-b).

Rabbinerna var i allmänhet motståndare till att betala lösensumma för en man som hade sålt sig som en gladiator, även om en åsikt säger att han borde köpas fri eftersom hans liv var i fara (Git. 46b-47a). "Det är vedertagen sedvänja är att en gladiator inte skriver ett testamente” eftersom han kunde bli dödad när som helst Några judiska gladiatorer bröt medvetet mot dietlagarna för att irritera sina trosfränder och levde som romare (Git., loc. Cit.). Andra däremot, var tvungna att sälja sig pga ekonomiska svårigheter "för att kunna existera" (TJ, loc. Cit.). Uttrycket "måltid för gladiatorer" betecknas som en tidig måltid bestående av en berikad kost (Pes. 12b, Shab 10a.).

Det berättas om amora Resh Lakish (se Simeon b. Lakish) att han sålde sig som gladiator, men genom att kombinera mod med list lyckades överlista initiativtagarna till tävlingen och döda dem alla (Git. 47a). Den rabbinska inställning till gladiatortävlingar framgår av deras koppling i Midrash till bordeller, spel och trolldom (Tanh. B., Mos 24). [Haim Hillel Ben-Sasson]

Källa: Virtual Jewish Library