Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

VAERA
av Rabbi Avi Weiss

I denna veckas avsnitt säger G-d till Moshe att säga till Israels barn att han snart kommer att föra dem ut ur Egypten. Toran säger: ”…jag skall föra er ut från slavarbetet hos egyptierna och rädda er från träldomen under dem och jag skall rädda er med uträckt arm…. Och jag skall ta er till mitt folk… (2MB6:6-7).

Här nämner Toran fyra uttryck som berör uttåget från Egypten. ”Jag skall föra er ut” (vehotzeti), ”rädda er från slavarbetet” (vehitzalti), ”rädda er från träldomen” (vega’alti), ”och jag skall ta er till mitt folk” (velakachti). I själva verket är det så att de fyra bägarna vin på Sederbordet skall symbolisera dessa fyra ord av befrielse. Vin är symbolen för glädje och detta reflekteras därför i dessa fyra ord som beskriver det glädjefyllda uttåget ur Egypten.

Rabbi Naftali Zvi Jehuda Berlin (NETZIV) anmärker att den hebreiska termen för ord som ofta används av rabbinerna är ”leshonot”, som bokstavligen betyder språk. För NETZIV, tyder uttrycken i detta avsnitt på befrielsens språk snarare än ord för befrielsen. Detta innebär att varje uttryck hänför sig till ett särskilt stadium i befrielseprocessen. Stadierna visar på att befrielsen är en fortgående process. Tanken med en process är särskilt viktig eftersom det är vanligt att människor i tider av desperation tror att det enda hoppet är en plötslig förändring – Messias omedelbara ankomst. Det är anmärkningsvärt att Rabbi Akiva, efter förstörelsen av det andra templet, trodde att Bar Kochba var en så stor ledare. Tron på att Shabtai Zvi var messias uppstod på 1600-talet efter att den ökände mördaren av judar, Bogdan Chmilnitzkis dekret, infördes.

Och i vårt avsnitt misshandlades judarna i Egypten, de förtycktes, förföljdes och till och med mördades. De väntade desperat på räddningen. De kanske kände att det enda som kunde lösa deras problem var något som skulle komma snabbt och föra med sig en snabb omdaning från träldom till befrielse. Och därför säger G-d till Moshe, enligt NETZIV, att processen med att lämna Egypten inte skulle gå snabbt. I själva verket fick vi ju tillbringa fyrtio år i öknen och många fler år gick innan det första Templet byggdes, Denna idé är särskilt viktigt i perioden efter Förintelsen. ”Hack-i-häl” efter Förintelsen, till och med efter att Staten Israel grundats, är det viktigt att vi alla minns att befrielse kommer gradvis. Messianismen associeras ofta med behovet av omedelbar räddning, men i verkligheten är den ett mål för en fortlöpande process. I själva verket, liknar rabbinerna den messianska eran med solens uppgående, det sker långsamt, steg för steg, i rabbinska termer, ”kima, kima”.

Detta är ett viktigt budskap, särskilt under dessa svåra tider i Israel. Vi tror på att vi är i en process av närmanden till ögonblicket för försoning, men denna process har sina fallgropar. Ibland går processen framåt, ibland står den eller går till och med tillbaka. Befrielsens fyra språk lär oss att aldrig ge upp hoppet, oavsett hindren, för solen kommer långsamt att gå upp och föra med sig befrielsen.