Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

VAJECHI
av Rabbi Zelig Pliskin

Sann godhet är att hjälpa någon utan dolda motiv. Jakob sade till sina söner: ”Om jag har funnit nåd inför era ögon”…… visa mig godhet och sanning och begrav mig inte i Egypten!”

Rashi säger att godhet mot de döda är en sann godhet, eftersom den som utför dessa handlingar inte kan se fram emot någon belöning. Närhelst vi gör något för andra, skall vi efterlikna denna godhet och se till deras godo, inte vår egen.

Le mot andra. Jakob välsignade Juda med ”dina ögon kommer att vara röda av vin och dina tänder vita av mjölk!” (dvs. landet kommer att vara fruktbart och producera ett överflöd av vin och mjölk).

Talmud lär oss att ”tänder vita av mjölk” kan förstås som att när man visar sina tänder (genom att le) mot varandra, är det bättre än att bjuda på mjölk; om mjölken när kroppen, så när ett leende både kropp och själ.