Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGEHÖRNAN: 36 RÄTTFÄRDIGA MÄN

Fråga: Jag har hört uttrycket ”36 Rättfärdiga män”, vilka är de?

Svar: Lamed VAV ZADDIKIM (Heb. "36 rättfärdiga män"), det minsta antalet anonyma rättfärdiga män som lever i världen i varje generation. De är privilegierade att se den G-domliga Närvaron, och världen existerar på deras meriter. Ursprunget till denna tradition, som finns i den babyloniska Talmud, förs vidare i namn av Amora Abbaye: "Det finns inte mindre än 36 rättfärdiga män i världen som tar emot den Gdomliga Närvaron" (Sanh. 97b, Suk 45b.) . Detta antal har blivit känt inom romankonsten och folksagor, speciellt i kabbala och hassidiska legender. Många förslag till ursprunget till denna siffra och till dess innebörd. Majoriteten anser att ursprunget inte är judiskt. Enligt G. Scholem, härleds den till den astrologiska tron på 36 himmelska dekaner som var och styr tio dagar om året och därmed tio grader i stjärnkonstellationerna. Denna tro var också utbredd i den västerländska hellenistiska kulturen och inom orientaliska läror.

Andra antaganden finns, men ämnet är fortfarande oklart. Det bör noteras att antaletet 36 inte enbart nämns i aggada i detta sammanhang. R. Simeon B. Yohai ansåg att "världen aldrig saknar 30 rättfärdiga" (1MB. 35:2, i J. Theodor 's Edition, 1 (19.652), 330 och paralleller) medan det sägs i namn av R. Simeon B. R. Jehozadak (tredje århundradet) att "världen existerar genom förtjänsten av 45 rättfärdiga" (ul. 92a). Denna räkning är dock också internt uppdelad i 30 och 15, vilket motsvarar antalet rättfärdiga som finns i Eretz Israel i motsats till utlandet (dvs, Babylonien,. Ibid, se även Mid Ps 05:05..). Enligt Rav Juda, är antalet 30 "rättfärdiga bland folken i världen" (ul. 92a). En omfattande spridning av just antalet 36 kan hänföras till den senare Kabbala, där detta antagande gjordes.

Enligt judiska folksägner, Midrashim, var de dolda helgon, på jiddisch kallade lamedvovniks, ansvariga för världens öde och en av dem anses vara Messias. Denna åsikt går inte att hitta bland de orientaliska judarna. ”Lamedvovniken” var inte märkbar av andra människor på grund av dennes ödmjuka natur och kallelse.

Lamedvovniks figurerade i kabbalistiska folksägner under16-17-talen och i hassidiska midrashim från slutet av 18-talet. I tider av stor fara, gör lamedvovniken en dramatisk entré, använder sina dolda krafter för att besegra fiender till Israel, varefter han återvänder, lika mystiskt som han kom till sitt liv i dunklet. En berättelse i en av jiddischpamflett berättar hur i Safed ett sådant dolt ”helgon” hjälpet av Ari ha-Kadosh (R. Isaac Luria) förklädd till en viss "Rabbi Nissim."

Källa: Jewish Virtual Library