Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

VAJETSE
av Rabbin Yaacov Haber

Hos en av våra kommentatorer läser vi om ett intressant fall. En man, som ville gifta sig med dottern till en rik köpman, sade till honom (eftersom dottern var minderårig): ”Se, din dotter är trolovad (mekudeshet) med mig”. Det fanns bara ett problem: köpmannen hade i själva verket tre döttrar och mannen hade underlåtit att nämna vilken han menade. (Det halachiska problemet här är att om han sen inte vill gifta sig med flickan, måste han ge henne en ”get”, så att hon kan gifta sig med någon annan).

Rabbeinu Tam, en av de största auktoriteterna på judisk lag (och barnbarn till Rashi), fastslog att i avsaknad av ett specifikt uttalande av mannen om vilken dotter han menade, var antagandet att han menade den äldsta. (Andra kommentatorer argumenterade mot detta, men det behöver vi inte bry oss om här).

Och detta är hur vi skall bete även i dag – om en man vill gifta sig med en kvinna som har en ogift äldre syster, så måste hon först få tillåtelse från den systern. Det intressanta är hur R’Tam kom fram till sitt beslut: han citerade Labans uttalande i denna veckas avsnitt, där Jakob anklagar honom för att ha gett honom ”fel” dotter, Lea, istället för Rakel, att gifta sig med: ”Det är inte sed på vårt ort att man ger bort den yngre före den äldre”. (1MB 29:26).

Vi kan fråga oss hur R’Tam kunde lära sig Halacha från en ”rasha” (ond man) som Laban – särskilt som det var Jakob, en rättfärdig man, som diskuterade med honom, och han hade fått som han ville genom bedrägeri!

Det finns fler exempel på halachiska beslut som uppenbarligen grundar sig på onda mäns handlingar eller uttalanden. Ett exempel är att Shulchan Aruch fastslår att när man kashrar glas (även om detta är ett mindre problem än att kashra andra husgeråd) så måste glasen ligga i vatten i tre dagar, och vattnet skall bytas varje dag. Från var har vi denna lag? Kommentatorerna frågar detta, och en av dem har hittat en källa – i en Midrash om Megilat Ester, sade Haman till Kung Ahashverosh, för att göra honom fientligt inställd till judarna: ”Vet du att om en fluga faller ner i en judes vinglas, plockar han bara ut flugan och fortsätter att dricka vinet, men om du, store konung, rör vid vinet, måste han hälla ut det och diska bägaren tre gånger!” Och vi följer Shulchan Aruchs beslut, som uppstått ur ett uttalande från en ond man som ville förinta det judiska folket!

Följande är ett tredje exempel: Det finns lagar som förbjuder byggandet av hus som har ett fönster genom vilket man kan se in till en granne. Källan till detta är Bileam, som försökte förbanna det judiska folket och istället slutade med att välsigna dem, genom orden ”Hur sköna är inte dina tält, du Jakob, dina boningar, du Israel!” (Rashi, 4MB24:5). En gång samlade jag 24 sådana exempel på judiska lagar som uppenbarligen uppkommit genom onda män. Hur kan vi förklara detta?

Svaret är enligt min åsikt, att om någon har en moralisk brist, blir han befläckad i våra ögon; vi kan inte längre lita på honom i någonting. Men Torans attityd är att vi skall bedöma var och ens uttalanden på egna meriter och inte bara förkasta det på grund av vår åsikt om personen i fråga.

De lärde beslöt att Laban, hur bedräglig han än var, och vad hans motiv än var, så hade han en poäng – vi måste bry oss om en ogift systers känslor. Likadant var det med Haman – rabbinerna måste ha bestämt att det inte behöver vara så illa att visa lite omsorg när man kashrar glas.

Och när det gäller Bileam, så måste rabbinerna på liknande sätt ha känt att man kunde lära sig en del om omsorg om privatlivets helg och anständighet av hans uttalande. Från Torans synvinkel, är ingen, hur ond han än är, helt och hållet värdelös i sina uttalanden. Var och en har ett ögonblick av sanningssägande.