Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGEHÖRNAN: REGLER FÖR ÄGG INOM JUDENDOMEN

Fråga: Vilka regler gäller för ägg inom judendomen?

En av de få referenserna till ägget i Bibeln, och det enda påbudet i samband med detta är påbudet att skrämma bort modern innan äggen tas från boet (Mos 22:6). Den enda andra referenserna till fågelägg finns i Jesaja 10:14 och kläckningen av strutsägg genom värmen från solen (Job 39:14). Ormägg nämns i Jesaja 59:5. Däremot är ägget framträdande i den rabbinska litteraturen, både i halacha och aggada.

Halacha

Ägget tillhör två områden inom halacha: som ett tillåtet födoämne och som standardmått på volym. (Ett traktat i Talmud kallat Beiza ("ägget") behandlar lagarna som rör vallfärdsfesterna och kallas så enbart på grund av det första ordet i första Mishnan, som behandlar frågan om det är tillåtet att äta ett ägg som lagts under helgen).

(1) Även om det är ingenstans i Bibeln tydligt står att ägg är ett tillåtet födoämne (Talmud har en hänvisning till detta i Mos 22:06; Se Hul 140a), fastslår man enligt principen att "det som kommer ur ett rent (tillåtet) djur är rent och det som kommer från ett orent djur är orent "(Bek. 1:2) att äggen från rena fåglar är tillåtna att förtäras, och de från orena fåglar, förbjudna (ul. 122a). I och med bildandet av det hårda skalet av ägget, men redan innan ägget har lagts, betraktas det som oberoende och inte längre en del av sin mor, med resultatet att förbudet mot att äta en del av ett levande djur inte är tillämpligt på detta, och inte heller den lag som förbjuder ätandet av kött med mjölk (Beiza 6b). Trots detta är fullt utvecklade ägg i en fågel som är treif eller nevela (dött av annan anledning än kosher slakt) förbjudna (Maim., Jad, Maachalot Asurot, 3:19). Talmud (ul. 64a) anger tecken på ägg från tillåtna och förbjudna fåglar. Första kategorin har en oval ände och en spetsig och vitan omger gulan medan om båda ändarna är ovala eller spetsiga och gulan omger vitan är detta ägget från en förbjuden fågel. Början till bildandet av embryot anses vara när en blodfläck syns i gulan, och ägget blir därefter förbjudet att, förtära men den allmänna åsikten är att förbjuda ägg om en blodfläck syns även i äggvitan.

(2) Volymen av ett ägg är en av de vanligaste av alla mått inom halacha. Den utgör den vanliga mängden för att fastställa ansvar, t.ex. för rituell orenhet, för storleken på Etrog, för hur mycket av brödet Challa måste tas undan, och många andra tillfällen. Det är också standard för alla andra mätningar som beräknas, en log är lika med sex ägg, en kab med 24 stycken, och en se'ah till 144 stycken (se Er. 83a och Mått och vikter). Det är dock uppenbart att dessa relativa mått inte överensstämmer med den normala storleken på ett ägg. Det är accepterat att "ägget" är ett hönsägg (Joma 80a) och åsikten är att det ägg som avses är ett "ökenägg" som var mycket större än hönsägg i dag och för vara på den säkra sidan är den standard som antogs i halacha för ägg i Talmud lika med två nutida ägg (Hatam Sofer).

Aggada

Ägget anses både ha laxerande egenskaper och att åstadkomma sexuell stimulering. Ägget som är "runt och inte har någon mun" (öppning), betraktas som en symbol för sorg som "är som ett hjul som ständigt snurrar i världen, och man måste inte öppna en mun i klagomål" (BB 16b; YD 378:9 Gen R. 63:14). Det ges därför till sörjande vid måltiden när de återvänder från begravningen (se'udat havra'a) och äts vid måltiden innan man börjar fasta den nionde Av. På Sederkvällen är bruket att äta ett ägg doppat i saltvatten innan den festliga måltiden. Det finns ingenting i våra källor beträffade denna sed, olika förklaringar har framförts, och Mose Isserles kopplar den till dess sorgaspekt. Enligt honom är detta till minne av förstörelsen av Templet när påskoffret upphörde och faktum är att första dagen av Pesach alltid infaller på samma veckodag som den nionde Av varje år (OH 476 : 2). Ett rostat ägg, till minne av festoffret (Hagiga), utgör en del av Sederfatet.

Källa: Virtual Jewish Library