Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGEHÖRNAN: MJÖLK OCH KÖTT FÖR VETENSKAPEN?
av Rav Baruch Plaskow, Rosh Kollel, Montreal Kollel

Fråga: Är det tillåtet enligt Halacha att tillreda mjölk och kött av vetenskapliga skäl?

Svar: En student frågade en gång rabbinen Yosef Dov Soloveitchik om det är tillåtet att tillaga kött och mjölk tillsammans (utan att äta den) till förmån för medicinska experiment och utveckling? Toran säger tydligt att man inte får äta eller avnjuta av denna blandning, men en är inte ens tillåtet att tillaga mjölk och kött tillsammans. Man skulle därför förmoda att även tillagning av vetenskapliga skäl skulle vara förbjudet.

Men här leder Rav Soloveichik i bevis från Rambams text, en något annorlunda åsikt Rambam säger (Lagen om förbjudna ämnen, kap 9) att Toran förbjuder ätandet av en tillagad blandning av kött och mjölk i ännu högre grad (kal va chomer). Dvs, om tillagning av dessa varor tillsammans är förbjudet hur mycket mer måste inte förtärandet av denna vara förbjudet? Rav Soloveitchik frågar hur kan vi begripa denna logik - vilken koppling finns det mellan tillagningen av mjölk och kött och förtärandet av denna blandning? Han drar slutsatsen att tillaga mat mjölk och kött är förbjudet enligt Rambam, bara om detta görs med favsikten att äta blandningen. Därför kunde Rambam föreslå att om tillagningen är förbjuden (om det görs med avsikt att äta den) då måste själva förtäringen vara ännu mer förbjudet.

Baserat på denna diskussion ansåg Rav Soloveitchik att det inte borde vara ett problem med tillagning av mjölk och kött om det görs av vetenskapliga skäl och där det inte finns någon avsikt att äta blandningen vid tiden för tillagningen.

Det bör dock noteras att de flesta av dagens Halachiska auktoriteter inte håller med Rav Soloveitchik mildare synsätt. En vetenskapsman som upplever att det är nödvändigt att tillaga mjölk och kött till förmån för sin forskning ska först vara noga med att tillfråga en expert i Halacha, eftersom experimentet kan behöva modifieras betydligt för att man inte skall bryta mot påbudet "Lå tivashel g’di bachaleiv imo " - Du ska inte koka killingen i dess moders mjölk.