Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

VAJERA
av Rabbi Avi Weiss

Denna veckas avsnitt går parallellt med förra veckans avsnitt med ett undantag. Lech Lecha är temat nationalistiskt, denna veckas avsnitt är temat globalt Båda avsnitten handlar om Abrahams roll som Sodoms räddare. I Lech Lecha, ligger fokus på familjen, och vi ser hur Abraham räddar sin släkting Lot som har bosatt sig i Sodom. I Vajera, försöker Abraham rädda hela staden som är bebodd av icke-judar. Båda avsnitten handlar om Saras uttalande där hon säger att hon är Abrahams syster. I Lech Lecha följs detta uttalande av att de kastas ut från Egypten. I Vajera följs detta uttalande av Abrahams uppfattning om att han är en del av en större värld. Därför ingår han ett avtal med Abimelek, filistéernas konung.

Båda avsnitten handlar om utstötningen av Hagar, Abrahams andra fru. I Lech Lecha, gör inte Abraham motstånd mot detta . I Vajera, är han emot att Hagar blir utstött. Till slut, försöker Abraham skydda islams föregångare, Hagar och deras son Ismael.

Båda avsnitten handlar om G-ds löfte till Abraham. I Lech Lecha, gör G-d ett avtal bara med Abraham – och lovar honom mark och stor avkomma. I Vajera, knyts G-d för evigt ihop med Abraham genom bindandet i berättelsen om Isak. Även om Abraham beskrivs som gående tillsammans (jachdav) med Isak till Moriaberget (1MB22:6), återvänder Abraham tillsammans med (jachdav) med sina pojkar – Ismael och Eliezer, som inte är judar (1MB22:19).

Det finns en idé om att Abraham i Vajera blivit så global att han glömt sina nationella rötter. Rättelsen kommer i nästa veckas avsnitt, Chaje Sara. Det är värt att notera att Abraham i Chaje Sara erhåller delar av landet Israel och finner en hustru till sin son – båda nationalistiska teman. Judendomen har både nationalistiska och globala dimensioner. Men det sätt som vi tar hand om våra egna är en symbol för hur vi ska bete oss i den större världen. I själva verket, testet hur vi älskar världen är hur vi visar vänskap och kärlek till våra medmänniskor.

Berättelsen om Abraham och Sara visar på att vi inte ska bli globala på bekostnad av våra inre rötter.