Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGEHÖRNAN: VARFÖR SKRIVER VI G-D?

Fråga: Vad är reglerna för att skriva ut G-ds namn i elektroniska dokument?

Svar: Det är inte förbjudet enligt judendomen att skriva ut G-ds namn i sig, det är bara förbjudet att radera eller vanställa G-ds namn. De judar som iakttar reglerna, undviker emellertid att skriva ut G-ds namn i den händelse att det finns risk för att det utskrivna Namnet senare kommer att vanställas eller förstöras av misstag eller av en person som inte vet bättre.

Förbudet att inte utplåna eller vanställa G-ds namn kommer från 4MB 12:3. I detta stycke uppmanas folket att, när de tar över det Förlovade landet, helt förstöra namnen på de lokala gudomligheterna. Strax därefter uppmanas vi att inte göra detta med vår G-d,. Av detta drog rabbinerna slutsatsen att vi uppmanas att inte förstöra någonting heligt, och att inte utplåna eller vanställa G-ds namn.

Det är värt att notera att detta förbud mot att utplåna eller vanställa G-ds namn bara gäller när det handlar om någon sorts permanent form, och samtida rabbinska auktoriteter har fastslagit att skriften på en dator inte är permanent, och det är därför inte en överträdelse mot förbudet att skriva ut G-ds namn och sedan backstega för att radera detta, klippa ut och klippa in detta på annan plats, eller radera filer som innehåller G-ds namn. Men om man skriver ut detta dokument, övergår det till permanent form och det är därför som observanta judar undviker att skriva ut G-ds man på websidor eller i e-postmeddelanden - risken är att någon annan kommer att skriva ut det och förstöra det.

Normalt undviker vi att skriva ut G-ds namn genom att bytta ut bokstäver eller stavelser, t ex skriver vi G-d och utlämnar ”u”. Dessutom, talet 15 som egentligen skulle skrivas ut på hebreiska som yod-hei (10-5), skrivs normalt som tet-vav (9-6) eftersom yod-hei är ett namn på G-d.

Källa: Jewish Virtual Library