Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGEHÖRNAN: VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN MISHNA, GEMARA OCH TALMUD?

Fråga: Vad är skillnaden mellan Mishna, Gemara och Talmud?

Svar: Den muntliga Toran förmedlades från människa till människa fram till år 200 v.t, då de lärde befarade att den skulle glömmas bort om den inte skrevs ner. Rabbi Juda Hanasi var en föregångsman och sammanställde grunderna i 63 volymer, kallade Mishna. Mishna lärdes sedan ut i skolorna under många generationer, tillsammans med en muntlig förklaring. Under 500-talet blev den för omfattande och förvirrande för människorna att förstå, och de muntliga förklaringarna skrevs ner i en omfattande samling som helt ställer Mishna i skymundan. Dessa förklaringar är kända som Gemara, och tillsammans - Mishna med dess Gemarakommentarer - utgör de Talmud.

De 63 volymerna i Mishan är uppdelade i sex delar, var och rör ett specifikt område inom judisk liv: jordbruk, shabbat och helgdagar, familjerelationer, civillagen, tempeloffringar och rituell renhet. 38 volymer av Mishna har åtföljande Gemarakommentarer vilket utgör Talmudtraktaten. Talmud består därför av stora volymer fullproppade med tätt skriven arameiska, ett uråldrigt semitiskt språk som använder det hebreiska alfabetet. Talmud följer Mishnas uppdelning i sex sektioner.

Från: AskMoses. com


Talmud-konstverk i en synagoga i Herzliya