Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

NOACH
av Rabbi Yaacov Haber

När jag nyligen läste igenom denna veckas avsnitt, slogs jag av något nytt. Rashi säger att det tog 120 år för Noa att bygga arken, och ställer frågan: Varför krävde G-d att Noa gjorde sig allt detta besvär? Han svarar: därför att människorna, när de såg Noa inbegripen i sin uppgift, skulle fråga honom vad han gjorde, och, när han förklarade att han byggde en ark för att rädda sig från den kommande syndafloden, skulle detta påverka dem att göra Tshuva för sina missgärningar. Det visade sig att detta inte fungerade.

Men här kommer min fråga: Om anledningen till allt detta var för att uppmuntra människor att göra Tshuva, skulle det inta varit mer förnuftigt av Noa att bygga jeshivot för Ba’alei Tshuva (som Ohr Sameach eller Aish Hatorah), eller resa ut på talarturnéer, eller gå till Klagomuren och bjuda in människor där för en Shabbatmåltid eller alla sådana aktiviteter som inbegrips i termen ”kiruv” (närmande)? Varför bygga en båt mitt på ett fält?

Jag skulle vilja föreslå följande svar: Det bästa sättet att övertala andra att ändra sin livsstil till det bättre är genom våra egna handlingar som ett föredöme. Tänk bara hur vi inspirerar våra skolbarn med berättelser om storslagna personer i vår historia - Vilna Gaon, eller Chofetz Chaim – inte genom att räkna upp deras halachiska beslut, utan genom att berätta om deras gärningar.

Det finns en Gemara (Yuma 86a) i vilken Abbaye beskriver hur en Tora-observant person skall uppföra sig. Om han studerar Toran och respekterar den, är ärlig i sina affärsförbindelser, och talar vänligt till sin omgivning, kommer alla att säga: ”Lycklig är den man som studerar Toran! Lycklig är hans far och hans rabbin för att de undervisat honom Toran!” Människorna kommer omedelbart tillskriva hans goda uppförande Torautbildningen.

Vi vet alla att om en jude som iakttar Mitzvot uppför sig väl inför allmänheten, tillskrivs detta hans iakttagande av Mitzvot; och om en (tillsynes) from person uppför sig illa så tas detta omedelbart som människornas fördomar mot ”frumkeit”. Den första personen har begått Kidush Hashem och den andra Chilul Hashem.

Midrash har följande berättelse: ”Reb Shimon ben Shetach köpte en fisk, precis innan Shabbat, och när han öppnade den hittade han en pärla inuti. Han rusade tillbaka till affären (fast det snart var Shabbat) och lämnade tillbaka pärlan. Ägaren protesterade; ”Men jag sålde ju fisken till dig med allt som var inuti!” Reb Shimon svarade: ”Nej du sålde mig bara en fisk, inte pärlan!” Då utropade ägaren: ”Välsignad är Reb Shimon Ben Shetachs G-d!”

Om vi vill påverka våra vänners och kollegors uppförande, så räcker det inte med att predika, det bästa sättet är att lära genom våra gärningar.