Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

SUKKOT
av Rabbi Yaacov Haber

I Gemara (Avoda Zara 3) finns en sägen om en händelse som inte inträffat ännu. En dag, i framtiden, när det kommer att vara uppenbart hur välgörande Mitzvot är för vår välfärd i denna och den kommande världen, då kommer alla världens folk att klaga hos G-d: ”Du gav oss aldrig samma chans du gav judarna! Du gav oss aldrig alla Mitzvot!”. ”OK,” kommer G-d att säga, ”Ni skall få en lätt Mitzva: att vistas i en Sukka under Sukot” För det här är ingen, dyr eller svår Mitzva, jämfört med t ex iakttagandet av Shabbat.

Så världens folk, kommer att bygga sukkot med stor entusiasm på taken av sina hus och flytta in i dem på Sukot. Då kommer G-d att förorsaka att solen kommer att stråla med kraft, tills att det blir outhärdligt varmt i Sukkan, och då kommer alla att lämna sin Sukka med ilska, sparkande på väggarna när de går ut. G-d kommer att skratta åt detta, säger Gemara. Rabbi Yitzchak sade: ”Det finns inget skratt i himlen, utom på just den dagen”.

Man kan fråga sig vad dessa människor har gjort för fel? Det är tillåtet att lämna Sukkan om den förorsakar stort obehag. Svaret står i Gemara: Det fel de gjorde var inte att de lämnade Sukkan, utan att de sparkade på den. Men många frågor återstår: Vi kan förvånas över den gudomliga humorn och vi kan fråga: varför gav G-d människorna en tillsynes lätt Mitzva, för att sedan göra det svårt för dem?

Låt mig försöka och svara på några av frågorna: Sukkan symboliserar ”galut”, vår exil. En kosher Sukka, är av naturen en temporär boning. Den är dåligt isolerad. Medan vi äter våra måltider, surrar bina runt honungen och vinet, och en spindel kanske ramlar ner i vår soppa. På natten, måste vi ta in stolarna i huset för det kanske börjar regna.

Sukkans tillfälliga status symboliserar vår tillfälliga status i samhället, vår känsla av att inte höra till. Vi saknar en plats som vi kan kalla hemma.

Många har berömt det judiska folket för att kunna flera språk. Det finns knappast en jude som bara talar ett enda språk. Detta kanske inte är så positivt: det kanske representerar den vandrande juden som aldrig haft råd att klara sig i livet med bara ett enda språk. Reaktionen hos många av oss till detta är att assimilera. Genom att anta grannarnas sedvänjor och manér , tror vi att vi slutligen kommer att likna dem och kan slå oss till ro.

Men förutom det faktum att detta aldrig fungerat i vår historia, skulle jag vilja föreslå, att denna känsla av främlingskap, att inte tillhöra, är någonting positivt, som vi skall acceptera som en komponent i vår liv. Varför är vi skingrade över hela världen? Om det helt enkelt bara var en fråga om galut, om exilen från Landet Israel, kunde vi alla bo i Afganistan, eller i Buffalo. En anledning till vår förskingring ges i Gemara i Pesachim 87: ”Le-harbot gerim be-Jisroel”, vilket kan tolkas att betyda att vår förskingring kommer att åstadkomma, inte nödvändigtvis många konvertiter till judendomen, men åtminstone någon medvetenhet bland ickejudar om de judiska värderingarna (eller de noakidiska lagarna). På detta sätt kan vi uppfylla vårt uppdrag som ”ljus inför folken”. (MARHARAL).

Men detta kan vi inte göra om vi assimilerar oss! Vi kan bara uppfylla vårt uppdrag om vi förblir tydliga i vår klädsel och vårt uppförande. Naturligtvis får vi inte gå till överdrift, så mycket att vi förorsakar våra grannars misshag men vi måste behålla vår tydlighet., och de kommer att respektera oss för detta.! Det står skrivet i Bibeln att när Abraham förhandlade med Hets barn om att köpa Machpelagrottan för att begrava sin hustru Sara, sade han till dem: ”Jag är främling och vandrare hos er” och de svarade: ” Du är en mäktig herreman hos oss! (1MB23;4,6). Han var tillräckligt ödmjuk för att medge sin status som utböling, och hans grannar visade att de ändå respekterade honom.

Vår sukka symboliserar vår status som ”främlingar och vandrare”. Den är ett klart bevis för detta. Med allt vad den innebär, är den är allt annat än en snabb, lätt, mitzva att utföra. Detta är vad världens folk inte inser och det är kanske därför som G-d kommer att skratta åt dem.